Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zabezpečení firemních dat

Zabezpečení firemních dat

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve ukazuje využití informačních technologií ve firmě a zabývá se tím, z jakých důvodů je důležité chránit firemní data. Druhá část podrobně charakterizuje jednotlivé typy firemních sítí, včetně fungování a výhod. Třetí část popisuje faktory vnitřní a vnější datové hrozby. Závěr definuje jednotlivé přístupy k ochraně dat a způsoby, jakými lze ochránit firemní data.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Důležitost informační technologie ve firmě
1.2
Role IT
1.3
Vývojové trendy a nové požadavky na IT
1.4
Vliv úniku dat na obchod
2.
Firemní sítě
2.1
Virtuální privátní síť (VPN)
2.1.1
VPN - konfigurace a správa
2.1.2
Základní příklady použití VPN
2.2
Intranet
2.2.1
Technologie
2.2.2
Intranet a proč ho malá firma potřebuje?
2.3
Extranet
2.3.1
Pojem Extranet
3.
Datové hrozby
3.1
Vnitřní hrozby
3.1.1
Lidský faktor
3.1.2
Přírodní faktor
3.1.3
Technický faktor
3.2
Vnější hrozby
3.2.1
Nové hrozby
3.2.2
Hrozby zvýšeného zájmu
3.2.3
Hrozby sníženého zájmu
4.
Ochrana firemních dat
4.1
Vlastní zabezpečení
4.1.1
Komplexně nebo nekomplexně
4.2
Outsorcing
4.3
Software komplexního zabezpečení
4.3.1
McAfee® Total Protection
4.3.2
Firewall ZyWALL 1050
4.3.3
Cisco Self-Defending Network
5.
Přístupy k zabezpečení dat
5.1
Přístupy k zabezpečení firem
5.1.1
Základna efektivní a účinné správy zabezpečení IT
5.1.2
Krok 1: vytvoření zásad zabezpečení
5.1.3
Krok 2: Realizace zásad zabezpečení
6.
Zdroje

Úryvek

“ 1.1.2 Vývojové trendy a nové požadavky na IT
Při zvažování informační strategie podniku je třeba respektovat všeobecné vývojové trendy, které vytvářejí nové podmínky a nové úkoly jak pro vlastní management podniku, tak pro IT samotnou. Jedná se především o tyto požadavky:

a) Zvyšování produktivity práce
zejména u technických a obslužných pracovníků, namísto trendu snižování nákladů jejich propouštěním. V mnoha společnostech selhaly projekty redukující náklady, protože oslabily společnost v prosazování se na trhu hlavně sníženou pohotovostí a kvalitou. Zvyšování produktivity se zajišťuje především reinvestováním lidské kapacity a tudíž i znalostí do nových aktivit.
Význam pro IT: přechod od úřednicky náročné práce s papírovými doklady, vyžadující byrokratický hierarchický systém schvalování, k přímému přístupu ke všem potřebným údajům v integrovaném transakčním systému s elektronickou výměnou dokumentů - EDI (Elektronic Document Interchange) s možností využívat počítačovou podporu rozhodování - DSS (Decission Support Systems). Elektronické zpracování obrazů (Image Technology) se stává nezbytností při zpracování ostatních dokumentů, které nejsou zpracovávány na bázi EDI. Tzv. dokument-handling umožňuje sejmout dokument, uložit ho a manipulovat s ním dle potřeby po celou dobu jeho života. Lze zpracovávat ručně psané dokumenty, fotografie, podpisy, zvukové záznamy apod.

b) Kvalita
je požadována v celém řetězu životního cyklu výrobku (služby) přesahující vlastní výrobní etapy k dodavateli i k odběrateli.
Význam pro IT: integrovanost a otevřenost. Konkrétně se tento požadavek realizuje v systémech JIT (Just-In-Time, právě včas) a v systémech záznamu dat na místech prodeje POS (Point-Of-Sale). Zásobování je schopno okamžitě reagovat na dodávku vstupních komponent zhoršené kvality.
c) Rychlá odezva na přání zákazníků
Doba pro inovaci výrobku (služby) se výrazně zkracuje a zákaznické trendy je třeba zachytit co nejdříve, nejlépe v místě prodeje. Je nutno zajistit návrh, výrobu i dodávku nového výrobku (služby) v co nejkratším čase (raději nedodat vůbec, než dodat pozdě).
Význam pro IT: integrovanost realizovanou v systémech počítačem integrované výroby - CIM (Computer Integrated Manufacturing), otevřenost - POS a propojenost - EDI. Předpokládá se, že až 80 % všech informačních toků souvisejících s řízením podniku bude zpracováváno on-line. Kvalita systému řízení a kvalita IT budou vzájemně závislé a výpadek IT povede okamžitě k zastavení chodu celého podniku. Princip JIT se uplatní ve výrobě, v řízení zásob, prodejů i plateb. Zavedením EDI se zkrátí dodací lhůty, zvýší pružnost služby zákazníkovi, sníží zásoby a chybovost v komunikaci s partnery a v neposlední řadě náklady na administrativu. Společnost, která v budoucnu nebude respektovat tento trend, bude postupně ztrácet své obchodní partnery.

d) Globalizace
je důsledkem otevřenosti celosvětového trhu. Odstraňování bariér v politice vede i k odstraňování bariér v podnikání.
Význam pro IT: nejen podporovat vlastní operační prostor i 24 hodin denně, ale zejména zabezpečovat informace o stavu a trendech trhu, konkurentech, potenciálních dodavatelích i zákaznících a o potenciálních spojencích přímo a v reálném čase - ORLT (On-Line-Real-Time). To vytváří enormní tlak na rozvoj telekomunikačních systémů, integrujících s klasickou výpočetní technikou v jedinou informační technologii.

e) Zjednodušování organizačních řídicích struktur (down-sizing) a přenášení některých vlastních procesů na externí dodavatele (outsourcing)
je pravým opakem dřívějších mamutích společností řídících celou vertikálu životního cyklu výrobku (služby). Podnik si samozřejmě ponechá tu část životního cyklu výrobku (služby), která vytváří nejvyšší přidanou hodnotu.
Význam pro IT: otevřenost na všech úrovních vytvářením a dodržováním standardů (ve styku s uživatelem, síťových službách, operačních systémech, programovacích jazycích, správě dat i technickém vybavení) tak, jak to např. navrhuje model otevřených systémů X/OPEN.

f) Partnerství
Reorganizace společností se provádí častěji a není výjimkou. Společnosti se slučují nebo rozdělují, mění své podnikatelské aktivity atd.
Význam pro IT: vysoká flexibilita umožňující rychlé přizpůsobení novým požadavkům a novému prostředí bez výrazné pracnosti a nákladů. To lze zajistit využíváním objektového přístupu k modelování informačních systémů a standardizací.
g) Motivace lidí
se uplatňuje nejlépe v týmové práci a ve vytváření pocitu vlastní odpovědnosti za celou společnost, ne v izolování jednotlivých pracovníků do specializovaných útvarů, kdy každá inovativní myšlenka musí procházet sítem hierarchických stupňů nahoru a dolu, což bývá její smrt.
Význam pro IT: zajistit komplexní informovanost všech pracovníků v reálném čase a operativní komunikaci každého s každým. To lze realizovat především metainformačním systémem, poskytujícím všem pracovníkům informace o informačním systému podniku a centrálním komunikačním katalogem (encyklopedií), zachycujícím veškeré know-how společnosti.

h) Práce nezávislá na pracovišti
Je-li až 80 % informačních toků ve společnosti realizováno elektronicky, mohou být některá oddělení umístěna mimo centrální pracoviště (kde je lacinější pracovní síla, nájem apod.). Významné firmy mají často své kanceláře a provozy roztroušené po celém světě.
Význam pro IT: zajištění komplexního centrálního informačního systému přístupného z libovolného místa v reálném čase (ORLT) prostřednictvím komunikačního systému."

Poznámka

Obsahuje grafiku.
Autor částečně cituje práci Informační technologie a informační systémy pro manažery.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse