Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zabezpečení kursového rizika v podniku

Zabezpečení kursového rizika v podniku

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje představení rizik pro podnik, pokud se rozhodne působit na mezinárodní úrovni. Nejprve jsou představeny obchodní příležitosti, dále se text věnuje problematice kurzového rizika a s tím spojených problémů pro podnikání jako takové. Poslední část práce je věnována případové studii.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obchodní příležitosti podniků na zahraničních trzích
3.
Kurzové riziko v mezinárodním podnikání
3.1.
Východiska měnových obchodů
3.2.
Rizika v mezinárodním podnikání
3.3.
Řízení kursového rizika
3.4.
Druhy devizových kontraktů
3.5.
Návrh optimalizace řízení devizového rizika
4.
Případová studie
4.1.
Cíl případové studie
4.2.
Zadání
4.3.
Řešení
5.
Závěr
Seznam literatury
Seznam grafů
Seznam tabulek

Úryvek

"3.4. Druhy devizových kontraktů
Na devizových trzích se uskutečňuje několik druhů operací, které se dělí na operace spotové (promptní) a operace termínové. Spotový kontrakt je pevný kontrakt, u něhož se úrokové nástroj (např. dluhopis), akcie, komodita a cizí měna, oceňuje současnou cenou s tím, že platba a jeho dodávka se uskuteční od dnešního dne za několik dní. Například spotová transakce s cizími měnami se vypořádá běžně druhý pracovní den po dnešním dni (T+2). Časový rozdíl mezi dnem uzavření kontraktu a dnem plnění slouží k transferu z účtu prodávajícího na účet kupujícího, tzv. vypořádání přes clearingové centrum. Spotová operace měla na světových devizových trzích ještě v osmdesátých letech přibližně 60% podíl na veškerých devizových operacích. V současné době mají již hlavní podíl termínové operace (swapové a forwardové), a to i na českém devizovém trhu. Charakteristickým znakem všech termínových operací je (na rozdíl od spotových operací), že zatímco uzavření kontraktu probíhá v přítomné době, plnění kontraktu nastává až v budoucím, předem dohodnutém termínu.
Důležitým pojmem je v devizových transakcích efektivní kurz, který se dá vyjádřit jako průměrné náklady na získání jednotky požadované měny. Do efektivního kurzu se musí započítat nejen kurz samotný, ale rovněž veškeré vedlejší náklady (např. opční prémie). Pokud uplatníme call opci na nákup/prodej měny, započítá se do efektivního kurzu strike cena, za kterou měnu koupíme, a zároveň musíme připočítat/odečíst opční prémii.
Forwardy
Nejdůležitější a zároveň nejstarší termínovou operací je forward. Obsahem velice podobné k forwardu jsou futures obchody. Hlavní rozdíl mezi forwardy a futures spočívá v tom, že futures jsou standardizovány a mohou tak být obchodovány na burzovních trzích, kdežto forwardy, pokud jde o obchodované množství měny a čas vypořádání kontraktu, standardizovány nejsou. Dohoda mezi subjekty na mimoburzovním trhu tedy může znít např. na 3 měsíce nebo třeba jen 35 dní, přičemž si obchodníci mezi sebou dohodnou částku odpovídající přesně jejich potřebám. Nejfrekventovanějším jsou forwardové operace s dobou dospělosti do jednoho roku, méně obvyklé jsou pak operace od jednoho roku do pěti let. Forwardové operace nejsou rovněž standardizovány, pokud jde o množství obchodovaných deviz, což je výhodné zejména pro subjekty z oblasti zahraničního obchodu. Futures jsou na druhou stranu standardizovány, což je při zajišťovacích obchodech paradoxně jejich největší slabina, jelikož nemusejí přesně odpovídat požadavkům zajišťujícího se (popřípadě také spekulujícího) subjektu.
Devizová forwardová operace je uskutečňována při tzv. forwardovém kursu, jehož hodnota je závislá na momentálním vývoji nabídky a poptávky. Převáženě však relativní odchylka tohoto kursu od kursu spotového odpovídá nákladům přenosu (cost of carry – v případě forwardu především úrokový diferenciál obchodovaných měn) a očekáváním budoucího vývoje měnového kurzu. Zde se však dostávám k utvářením měnových kurzů, což není náplní práce. K udání forwardového kurzu se často používají tzv. forwardové body, které nezorňují poslední číslice kurzu, tj. tříměsíční forwardové forwardové body „-200“ při spotovém kurzu 28,120 CZK/EUR dne 5.5.2007 znamenají kurz 27,920 CZK/EUR dne 5.8.2007."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse