Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zábovování - studijní materiál

Zábovování - studijní materiál

Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou heslovitě zpracovány jednotlivé oblasti zásobování, jakým způsobem zásobování plánova, propočet spotřeby materiálu nebo velikost zásob na skladu. dále jsou v textu zahrnuty náležitosti kupní smlouvy, průběh přejímky zboží a jeho reklamace. Materiál byl vyrvořen na základě výkladů v hodině ekonomie.

Obsah

1.
Plán zásobování
2.
Propočet velikosti zpotřeby materiálu
3.
Velikosdt zásoby na skladu
4.
Dodávkový cyklus
a) Normativ zásob
b) Finanční normativ
5.
Kupní smlouva
a) Termíny plnění
b) Doklady vztahující seke zboží
c) Množství jakost a obal
6.
Vady zboží, nároky z vady na zboží
7.
Odběr, přejímka a její druhy
a) Statistická přejímka
b) Kvantitativní přejímka
c) Kvalitativní přejímka
8.
Sklady
9.
Materiálový tok, informační tok
10.
Ukazatelé hospodaření se zásobami
11.
Oběžný majetek - zásoby
a) Nedokončená výroba
b) Materiál

Úryvek

"KUPNÍ SMLOUVA
Se prodávající zavazuje prodat kupujícímu movitou věc určenou buď jednotlivě nebo co do množství a druhu. Zavazuje se také na něj převést vlastnické právo, kupující se zavazuje zaplatit cenu a převzít. Kupní cena = cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo musí být stanoven způsob jejíž dostatečného určení, kde ze zjednání o uzavření smlouvy vyplívá vůle s tím ji uzavřít i bez určení kupní smlouvy. – není li cena dohodnuta může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny za kterou se prodávalo stejné nebo srovnatelné zboží v době uzavření kupní smlouvy. Povinnosti prodávajícího: - nepovinen dodat zboží, předat doklady, umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva.
Dodání zboží – dodávka se považuje za splněnou při předání kupujícímu nebo předání: dopravci k přepravě kupujícímu

TERMÍN PLNĚNÍ
Prodávající je povinen dodat zboží : a) v den, který je ve smlouvě určen
b) kdykoliv během lhůty, která je ve smlouvě určena
Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného začíná lhůta v níž má být zboží dodáno běžet ode dne uzavření kupní smlouvy.

DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE ZBOŽÍ
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívaní zboží. Doklady předává prodávající tak, aby kupující mohl se zbožím volně nakládat a nebo zboží převzít.

MNOŽSTVÍ, JAKOST A OBL ZBOŽÍ
Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti, provedení jež určuje smlouva a musí ji zabalit způsobem stanoveným ve smlouvě. Jakost je souhrn užitných vlastností, které výrobek musí mít alespoň po záruční dobu, záruční doba je ze zákona 2 roky.
Neurčuje li smlouva jakost, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě zárukou, za jakost přejímá prodávající písemně závazek, že dodání zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k použití ke smluvenému účelu. Převzetí závazku za záruky může vyplynout ze smlouvy nebo ze záručního listu. Délka záruční doby může být vyznačena na obalu. Jeli ve smlouvě nebo záručním prohlášení uvedená záruční doba odlišná, platí tato doba.
Neurčuje li smlouva jak má být zboží zabaleno je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem který je obvyklý pro takové zboží. Obal má funkci: ochrannou, estetickou, propagační, informativní"

Poznámka

Vhodné pro maturanty z ekonomiky ISŠ, SOŠ...

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12202
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse