Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žádost o dotaci na zateplení domu

Žádost o dotaci na zateplení domu

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce sleduje možnosti čerpání dotací na zateplení domu. V úvodní části je popsán záměr investora, obecné informace o projektu, jeho rizika a způsob financování. Následuje schéma výběru dotačního zdroje, v rámci kterého jsou porovnány alternativy čerpání dotací z příspěvku Olomouckého kraje a programu Zelená úsporám. Poté je vyhotovena žádost o dotaci včetně všech potřebných příloh pro její podání.

Obsah

1.
Charakteristika projektu
1.1.
Obecné a specifické cíle projektu
1.2.
Obecné informace o realizátorovi projektu
1.3.
Obecné informace o zadavateli projektu
1.4.
Technicko-technologická charakteristika projektu
1.5.
Harmonogram realizace projektu
1.6.
Rizika projektu
1.7.
Podrobný rozpočet projektu
1.8.
Financování projektu
2.
Schéma výběru dotačního zdroje
2.1.
Základní kritéria výběru dotačního zdroje
2.2.
Dotační zdroj č. 1: Program Zelená úsporám – oblast A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %
2.3.
Dotační zdroj č. 2: Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize – Příspěvek na zateplení a výměnu oken
2.4.
Zdůvodnění výběru dotačního zdroje
3.
Zpracování žádosti o dotaci
3.1.
Žádost
3.2.
Přílohy žádosti
4.
Závěr
5.
Zdroje

Úryvek

"Schéma výběru dotačního zdroje
Základní kritéria výběru dotačního zdroje
Základním kritériem pro výběr vhodného dotačního zdroje je aplikovatelnost na náš projekt.
I když je v současnosti realizace opatření na úsporu energií hojně podporována, není každý zdroj vhodný pro čerpání dotace pro náš konkrétní projekt. Všechny dotační zdroje jsou pevně svázány pravidly pro čerpání dané dotace. [1] Podle toho, co můj projekt řeší, vyberu opatření nebo grantové schéma, do kterého by můj projekt mohl spadat. Součástí výzvy jsou pokyny pro žadatele, ve kterých lze zjistit, na jaké projekty je možné prostředky získat, kdo může být žadatelem, kolik lze získat peněz, kde musí být projekt realizován, kdy musí být projekt nejpozději ukončen a do kdy a kam je nutné předložit žádost. Neméně podstatnou je informace, jaké náklady lze započítat do částky pro výpočet dotace – které náklady projektu jsou uznatelné.
V našem případě se tedy musíme zaměřit na zdroje poskytující dotaci na úsporná opatření realizovaná na domech určených pro trvalé bydlení v majetku soukromých osob.

Dotační zdroj č. 1: Program Zelená úsporám – oblast A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %
[3] Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).
V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd.
Vzhledem k nutnosti realizace opatření, která povedou k úspoře 20% energie nelze tento program využít, jelikož úspora energie bude v našem případě pouze okolo 15%. Je však možné, že se v blízké budoucnosti rozhodneme realizovat ještě některé z dalších opatření a potom by bylo jistě vhodné se tímto dotačním zdrojem dále zabývat.

Charakteristika poskytovaného příspěvku:
Výše příspěvku 650 Kč/m2 podlahové plochy,max. na 350 m2 podlahové plochy
Konec přijímání žádostí 31. 12. 2012
Podmínky poskytnutí dotace náš projekt bohužel neplní, jelikož nemáme zpracovanou projektovou dokumentaci a nedojde k úspoře 20% energie."

Poznámka

Obsahuje naskenované vyplněné vzory příloh pro čerpání dotace. Rozsah čistého textu je necelých 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse