Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zahájení a ukončení podnikání, vznik a zánik podniku - maturitní otázka

Zahájení a ukončení podnikání, vznik a zánik podniku - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje představení základních informací o zahájení a ukončení podnikání, ale také komplexněji se věnuje vzniku a zániku podniku.

Obsah

1.
Zahájení podnikání
a) Založení společnost
b) Vznik společnosti
2.
Se založením souvisí
a) Základní kapitál
b) Podíl společníka
c) Rezervní fond
3.
Dělení obchodních společností
a) Osobní ob.spol.
b) Kapitálové spol.
4.
Přeměnění společnosti
5.
Ukončení podnikání
a) Zrušení obchodní společnosti
b) Zánik společnosti

Úryvek

"Přeměnění společnosti
= tzn. že spol. pokračuje dále v podnikání, ovšem v jiné podobě
a) fúzí - sloučení 2 nebo více firem do jedné
b) převodem jmění na společníka
c) rozdělením – z jedné firmy vzniknou 2 neb více samost. firem
d) změnou právní formy

Ukončení podnikání
ukončení podnikáni u P.O. je dvoustupňové:
1) zrušení obch. společnosti
2) zánik obchod.společnosti
1) zrušení obchodní společnosti
zrušení předchází zániku společnosti, je obdobím vypořádání právních závazků firmy
a může mít několik forem
1) s likvidací – neexistuje-li právní zástupce
- firma ukončením likvidace přestane existovat
- statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem
- vstup do likvidace je zapsán v obch. rejstříku
2) bez likvidace – existuje-li právní zástupce
- sloučením firem, prodej firmy, rozdělení firmy
- majetek přechází na práv. zástupce
- firma udělá úč. závěrku(vyčíslí svůj majetek, pohledávky),kt.
převezme nová firma a původní zaniká
3) prohlášením konkurzu
- věřitelé firmy na základě zákona o konkurzu a vyrovnání podat
k soudu návrh na zrušení dlužníka prohlášením konkurzu
- majetek firmy je rozprodán a ze získaných peněz jsou uhrazeny dluhy
- může mu předcházet vyrovnání firmy s věřiteli"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46277a8517c46.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Zahajeni_ukonceni_podniku.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse