Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zakladatelský rozpočet franchisanta

Zakladatelský rozpočet franchisanta

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce je zakladatelský rozpočet, konkrétně rozpočet začínajícího podnikatele, který se rozhodl využít u nás stále ještě do jisté míry méně rozšířenou formu podnikání – franchising. Práce se skládá ze tří na sebe navazujících částí. Záměrem první části je seznámit s teoretickým výkladem pojmů, souvisejících se zakladatelským rozpočtem i franchisingovou formou podnikání. Druhý blok se zabývá fiktivním podnikatelským záměrem, realizovaným pro účely této práce. Jsou v ní obsaženy také podmínky získání franchise u konkrétní vybrané společnosti a postup jejího získání. Třetí část seminární práce je zaměřena na již faktické zpracování zakladatelského rozpočtu fiktivního franchisanta. V závěru práce je podnikatelský záměr komplexně posouzen.

Obsah

Úvod
1.
Teoretický výklad pojmů
1.1.
Pojmy zakladatelského rozpočtu
1.1.1.
Zakladatelský projekt a zakladatelský rozpočet
1.1.2.
Rozvaha, aktiva a pasiva
1.1.3.
Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
1.1.4.
Náklady a výnosy
1.1.5.
Příjmy a výdaje
1.1.6.
Cash flow
1.1.7.
Úvěr
1.1.8.
Úrok
1.1.9.
Umořovatel
1.2.
Pojmy franchisingu
1.2.1.
Franchising
1.2.2.
Franchisa
1.2.3.
Franchisor a franchisanta
1.2.4.
Franchisová smlouva
1.2.5.
Franchisový balík
1.2.6.
Franchisové poplatky
1.2.7.
Franchisová síť
2.
Podnikatelský záměr, vstupní informace a podmínky franchisingu
2.1.
Podnikatelský záměr pana Moghraniho
2.1.1.
Možnosti financování vlastním kapitálem
2.1.2.
Podmínky a postup získání živnostenského oprávnění
2.2.
Podmínky franchisingu společnosti McDonald´s
2.2.1.
2 typy franchisingu
2.3.
Kroky k udělení franchise
2.4.
Franchisová smlouva
3
Ekonomická část – zakladatelský rozpočet a ukazatelé
3.1.
Potřeba startovního kapitálu
3.2.
Otázka zařízení restaurace a jeho financování
3.3.
Personální otázka aneb potřeba zaměstnanců
3.3.1.
Osobní potřeba živnostníka
3.4.
Výpočet sociálního a zdravotního pojištění
3.4.1.
SP a ZP za zaměstnance
3.4.2.
SP a ZP živnostníka
3.5.
Zahajovací rozvaha
3.6.
Rozpočet nákladů a výnosů
3.6.1.
Odhad ročních nákladů
3.6.2.
Odhad ročních výnosů
3.7.
Výkaz zisků a ztrát za rok 2009 (Výsledovka)
3.8.
Odhad cash flow v roce 2009
3.9.
Konečná rozvaha
3.10.
Vybraní ukazatelé rentability
3.10.1.
Výnosnost celkových aktiv
3.10.2.
Výnosnost vlastního kapitálu
3.11.
Náklady ušlé příležitosti (oportunitní náklady)
4.
Závěr a shrnutí

Úryvek

"Podmínky a postup získání živnostenského oprávnění

Žádost o vydání živnostenského listu se podává na příslušném živnostenském úřadě. Správní poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

Pro udělení živnostenského oprávnění je nutné splnit tyto základní podmínky:
-dosažení věku 18 let
-způsobilost k právním úkonům
-bezúhonnost
-v den zahájení podnikání nesmí být daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném

Dále existují ještě zvláštní podmínky, které je žadatel povinen splnit v případě, že žádá o provozování živnosti, náležející do kategorie živností řemeslných nebo vázaných (jedná se např. o odbornou způsobilost, dokládanou odborným vzděláním a praxí apod.)

Pan Moghrani zažádal na příslušném živnostenském úřadu o udělení živnostenského oprávnění (živnostenského listu) v oblasti hostinské činnosti (dle živnostenského zákona se jedná o živnost

řemeslnou.) Splnil podmínky základní (viz. výše) i podmínky zvláštní, které doložil svou odborností (vzděláním v oboru a příslušnou praxí). Živnostenský list mu byl, dle zákona, do 15 dnů vydán.

Podmínky franchisingu společnosti McDonald´s

Společnost McDonald´s udělila franchisu do současné doby v České republice 21 podnikatelům, ti provozují více než 56% restaurací.

McDonald´s vybere na základě svých zkušeností a studií lokalitu, kde na vlastní náklady zbuduje restauraci s veškerým vybavením. Tu pak pronajímá nebo prodává franchisantům spolu s franchise, díky níž má právo používat obchodní známku a další práva společnosti po dobu 20 let.

Společnost dále nabízí svým franchisantům řadu výhod :
-centrální nákup surovin,
-marketingové kampaně,
-veškeré další know-how.

Franchisantem společnosti McDonald´s se může stát pouze fyzická osoba, nikoli právnická.
Povinnosti franchisanta :
-dodržování standardů společnosti v oblasti kvality, servisu a čistoty
-odvádět poplatky z pronájmu prostor
-odvádět poplatky z pronájmu franchise (určité % z tržeb)

2 typy franchisingu

Společnost McDonald´s nabízí v současné době na území České republiky 2 typy franchisingových licencí. Jedná se o:

-přímá franchise (straight) – franchisanta kupuje celé zařízení provozovny a stává se jejím majitelem. Tato forma je náročná na financování. Požadovaná jednorázová investice činí 14 mil. Kč. (Požadavek je 40% v hotovosti, zbytek je možný financovat bankovním úvěrem).

-položky investice:
-320 000 Kč (kauce)
-960 000 Kč (vstupní franchiesový poplatek na 20leté užívání licence)
-12 500 000 Kč (vybavení restaurace – kuchyň, nábytek, vybavení parkoviště a dětský koutek)


-nepřímá franchise (program BFL ) – určen pro schopné kandidáty, kteří ovšem nedisponují potřebnou finanční částkou pro získání přímé franchise. Požadovaný vlastní kapitál musí být minimálně v rozmezí 1,5 – 2 mil. Kč.

Tento kapitál slouží k uhrazení:
-320 000 Kč (kauce)
-náklady na otevření restaurace
-náklady na nákup první surovin

Franchiesant získává restauraci k pronájmu po dobu tří let s pozdější možností odkupu."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky. Čistého textu je v práci cca 12,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14459
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse