Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní činitelé výroby; Životní prostředí

Základní činitelé výroby; Životní prostředí


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce obsahuje otázku ze školní části maturity z ekonomických předmětů na téma základní činitelé výroby a životní prostředí, je jasná a přehledná, obsahuje vše podstatné k danému tématu. Posloužila jako podklad k maturitě na Hotelové škole.

Obsah

1.
Základní činitelé výroby a jejich charakteristika
1.1.
Práce
1.2.
Půda
1.3.
Kapitál
1.4.
Přírodní zdroje
2.
Životní prostředí se zaměřením na hoteliérství

Úryvek

"1. VÝROBA
2. ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ
3. SMĚNA
4. SPOTŘEBA
V praxi hospodářský proces neprobíhá přesně podle rozdělení. Jeho jednotlivé fáze se vzájemně prolínají, doplňují, případně na sebe navazují.
1. VÝROBA
= je proces, při kterém se přetváří příroda na statky a služby. Výroba je závislá na spotřebě.
- K výrobě jsou nezbytné tyto výrobní činitele: práce, půda, kapitál, know-how(informace)
2. ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ
= Rozdělování je vytváření podílů jednotlivců a kolektivů na celospolečenské výrobě.
- Jedním ze základních nástrojů rozdělování je mzda(zaměstnanci), zisk(vlastníci kapitálu), renta (vlastníci půdy)
= Přerozdělování(neboli redistribuce):
- Nástrojem přerozdělování je státní rozpočet.
- Protože ve společnosti se nemohou všichni zúčastnit výroby, musí účastníci výroby odevzdat část svých příjmů do státního rozpočtu, který přerozdělí těm, kteří pracují v jiných sektorech (např.: policie, armáda)

3. SMĚNA (OBĚH)
= Uskutečňuje se na trhu, kde peníze získané v předchozích fázích jsou směnovány za statky a služby.
- Představuje všechny činnosti, které se uskutečňují po ukončení výroby až do předání výrobku spotřebiteli (skladování, doprava, evidence, prodej atd.)

4.SPOTŘEBA
= Je procesem uspokojení potřeb.
- Spotřebu členíme na: a) jednorázovou a) v domácnostech- konečná spotřeba
b) postupnou b) ve firmách – výrobní spotřeba
VÝROBNÍ ČINITELÉ
1. PRÁCE
= Je cílevědomá lidská činnost, pomocí které uspokojujeme své potřeby.
Druhy práce: 1) FYZICKÁ- převládá činnost svalů
DUŠEVNÍ- převládá činnost CNS( centrální nervové soustavy)
2) JEDNODUCHÁ
SLOŽITÁ
3) ŘÍDÍCÍ – vykonávají manažeři
VÝKONNÁ
4) MECHANICKÁ – neustále se opakuje, stejný druh (pásová výr.)
TVŮRČÍ - různorodá"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5417121677cfc.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_cinitele_vyroby.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse