Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce detailně analyzuje základní ekonomické pojmy a členění ekonomie.

Obsah

1.
Ekonomie a její členění
2.
Základní ekonomické otázky
3.
Základní ekonomické pojmy
4.
Výroba a výrobní faktory
5.
Hospodářský proces

Úryvek

"DĚLBA PRÁCE – lze definovat- jednotlivý člověk nevyrábí všechno, ale soustředí se pouze na určitou činnost (Specializuje se) a tím dosáhne vyšší produktivity práce. Je to forma spolupráce, na níž se podílí různí účastníci (osoby, firmy atd.) různými činnosti, které je potřeba koordinovat a integrovat.
Specializace – je zaměření jednotlivců a skupin na určitý druh práce
Koordinace - je to spolupráce při tvorbě statků a služeb
-cílem dělby práce je vyšší produktivita práce, nižší náklady, lepší technologické možnosti
Dělíme na:
Přirozená dělba práce- je nejstarší právní forma, spočívá v rozdělení pracovních činností podle osobních přirozených dispozic. Cílem je efektivnější práce (muž loví, ženy se starají o oheň)
Společenská dělba práce- zvyšování efektivnosti tím, že se každý specializuje v souladu se svými individuálními schopnostmi
Dělba práce v pracovních operacích- vznikla se zavedením manufaktury, každý dělník se specializuje na jednu činnost
Mezinárodní dělba práce- posouzení z hlediska územního působený i přírodních a klimatických podmínek3. KAPITÁL
-důležitý VF, bez kterého se vyrábět nedá, je to peněžní vyjádření všeho, co podnikatel vkládá do výroby za účelem dosažení zisku, je to jakýkoliv statek, který je vyroben za účelem další výroby
-jsou to finanční prostředky, které se používají k nákupu majetku (Stroje, budovy, materiálu, služeb)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5610d6bacb868.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
1._Zakladni_ekonomicke_pojmy.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse