Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje téma z ekonomie jako je základní ekonomické pojmy. Rozebírá ekonomii, potřeby, statky, služby, spotřebu, výrobu nebo hospodářský proces.

Obsah

1.
Ekonomika
2.
Ekonomie
3.
Potřeba
4.
Statky
5.
Služby
6.
Spotřeba
7.
Životní úroveň
8.
Výroba
9.
Výrobní faktory
10.
Hospodářský proces

Úryvek

"1.1. EKONOMIE A EKONOMIKA
Předmět ekonomie
• Ekonomika je ekonomická praxe, například ekonomika určitého podniku, rodiny, státu.
• Ekonomie zkoumá hospodářský proces, který zahrnuje:
1. výrobu – je to činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky,
2. rozdělování – je to stanovení podílu jednotlivce, firem a státu na vyrobených produktech
(ve formě mzdy, zisku, daní),
3. směnu – je to proces výměny peněz za výrobky a služby (nákup v obchodech),
4. spotřebu – je to proces uspokojování potřeb.

1.2. POTŘEBY, JEJICH ČLENĚNÍ A ROZDÍLNOST
Potřeby
 Potřeba je tedy nedostatek, který člověk pociťuje a snaží se jej odstranit.
 Členění potřeb:
1. Podle naléhavosti uspokojování
a) Nezbytné – jsou podmínkou existence člověka. Musí být uspokojeny na prvém místě. Potřeba jídla, pití, dýchání, spánku, bydlení. Vyplývají z biologické podstaty člověka.
b) Zbytné – člověk bez nich může existovat, ale usnadňují a zpříjemňují život, např. potřeba sportu, kultury, luxusu, vlastnit drahé šperky, cestování.
2. Podle charakteru
a) Hmotné – materiální, fyzické – potřeba jíst, bydlet, oblékat se.
b) Nehmotné – duševní – potřeba bezpečí, lásky, kultury, svobody, přátelství, vzdělání.
3. Podle toho koho se týkají
a) Individuální – potřeby jednotlivce, např. koupit si nové boty, být přijat ke studiu.
b) Společenské (kolektivní) – potřeby celé společnosti. Společnost má zájem lidi vzdělávat (školství), pečovat o jejich zdraví (zdravotnictví), chránit jejich bezpečnost (policie), veřejné osvětlení, zajištění dostatku pitné vody apod.
Maslowa pyramida potřeb
1) Fyziologické potřeby
 Potřeba potravy, tepla, vyměšování
2) Potřeba bezpečí, jistoty
 Projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému
3) Společenské potřeby
 Vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován
4) Potřeba uznání
 Být vážený a mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen
5) Potřeba seberealizace
 Naplnit své možnosti růstu a rozvoje"

Poznámka

Práce obsahuje Maslowovu pyramidu potřeb.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x571b877476e5d.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_ekonomicke_pojmy_ekonomie_ekonomika.doc (117 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse