Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní ekonomické pojmy - maturitní otázka 1/4

Základní ekonomické pojmy - maturitní otázka 1/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá základními ekonomickými pojmy. Věnuje se potřebám a jejich dělení. Sleduje statky a služby, uvádí téma hospodářského procesu. Následující maturitní otázku naleznete zde Cena a její marketing - maturitní otázka 2/4.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
1.1.
Potřeby a jejich dělení
1.2.
Statky a služby
1.3.
Hospodářský proces
1.3.1.
Výrobní zdroje firmy

Úryvek

"HOSPODÁŘSKÝ PROCES

Výroba je hospodářská činnost, při které vznikají výrobky (statky a služby)a člověk tak přetváří přírodu a vytváří statky a služby – kapitál. K výrobě jsou potřeba výrobní zdroje :
práce, přírodní zdroje a kapitál

Výrobní zdroje firmy:
PRÁCE = cílevědomá lidská činnost, protože každý člověk chce uspokojit svoje potřeby, za práci dostane mzdu a může nakupovat statky a služby
PRACOVNÍ SÍLA = je to souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci, získat pracovní sílu můžeme kvalifikací tj. vzděláním , vědomostmi a návyky
V podniku má práce podobu činnosti: řídící x výkonné  ředitel x školník
produktivní x neproduktivní  truhlář x úředník
jednoduché x složité  uklízečka x lékař
fyzické x duševní  zedník x spisovatel
mechanické x tvůrčí  automechanik x sochař
Specializace je zaměření jednotlivců či skupin lidí na určitý druh práce či na určité operace.
Dělba práce znamená rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce či skupiny lidí a jejich vzájemnou spolupráci. Zvyšuje výkonnost ekonomiky.
Kooperace je spolupráce v rámci dělby práce
PŘÍRODNÍ ZDROJE = půda – pozemky, přírodní bohatství (nerostné suroviny), přírodní síly (voda, síla větru)
KAPITÁL = je to výsledek lidské činnosti a práce, existuje v podobě majetku (nemovitost, peníze), majetek je všechno, co jedinec vlastní

NÁRODNÍ PRODUKT

2/3 rozdělování 1/3 přerozdělování

SMĚNA = zahrnujeme sem všechny činnosti od ukončení výroby až po předání výrobku (skladování, evidence). Tedy do té doby, než se výrobek dostane k prodeji. Fáze směny ukáže, jak je výrobek úspěšný na trhu

Hospodaření= efektivnost je to účelné nakládání s prostředky"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472896e3037ee.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_ekonomicke_pojmy.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse