Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základní fyzikální pojmy a vztahy - slovensky

Základní fyzikální pojmy a vztahy - slovensky

Kategorie: Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Těchto 67 vypracovaných otázek k písemné zkoušce z fyziky na Elektrotechnické fakultě Žilinské univerzity shrnuje základní fyzikální pojmy a vztahy. Práce se zaměřuje na uvedení definic, vztahů a zákonů. Vysvětluje význam každého symbolu, vektory označuje příslušným symbolem. Neklade si za cíl odvozovat či zdůvodňovat v práci uvedená tvrzení.

Obsah

1.
Coulombův zákon
2.
Vektor intenzity elektrického pole, princip superpozice
3.
Elektrický potenciál v daném místě, souvislost mezi intenzitou a potenciálem
4.
Elektrické napětí mezi dvěma místy
5.
Gaussova věta pro elektrické pole (obrázek a příklad)
6.
Intenzita a potenciál vevnitř a na povrchu vodivého tělesa vloženého do elektrostatického pole
7.
Polarizace dielektrika (jev), druhy polarizace, vektor polarizace
8.
Vektor elektrické indukce, čemu se rovná jeho tok uzavřenou plochou
9.
Kapacita vodiče, kondenzátory
10.
Energie nabitého kondenzátoru
11.
Hustota energie v elektrickém poli
12.
Intenzita elektrického proudu a vektor proudové hustoty
13.
Elektromotorické napětí
14.
Pojem elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony
15.
Ohmův zákon v diferenciálním tvaru
16.
Práce a výkon elektrického proudu, Jouleův zákon v diferenciálním tvaru
17.
První a druhý Faradayův zákon o elektrolýze, pH faktor
18.
Výraz pro vektor sily působící na náboj a na element proudovodiče v magnetickém poli
19.
Biotův-Savartův zákon, obrázek ilustrující situaci
20.
Výraz pro sílu a moment sily působící na uzavřený proudovodič
21.
Vektor magnetizace a vektor intenzity magnetického pole
22.
Zákon celkového proudu
23.
Magnetický indukční tok, obrázek ilustrující situaci
24.
Charakterizujte diamagnetizmus a paramagnetizmus atomů
25.
Indukované elektromotorické napětí v neuzavřeném a uzavřeném vodiči
26.
Koeficient vlastní a vzájemné indukčnosti
27.
Energie magnetického pole proudovodiče, hustota energie v magnetickém poli
28.
Maxwellovy rovnice a pomocné materiálové vztahy
29.
Základní veličiny charakterizující rovinnou elektromagnetickou vlnu
30.
Výraz pro hustotu energie a hustotu toku energie v elektromagnetické vlně
31.
Základní zákony geometrické optiky, princip extremální optické dráhy
32.
Optická dráha, indexy lomu
33.
Zobrazovací rovnice tenké čočky, ohniska, ohnisková vzdálenost
34.
Úhlové a příčné zvětšení pro optickou soustavu
35.
Průchod paprsků v mikroskopu a v dalekohledu
36.
Základní fotometrické veličiny, činnost oka
37.
Vlnoplocha, Huyghensův - Fresnelův princip
38.
Koherence dvou světelných vlnění, kdy můžeme pozorovat jejich interferenci
39.
Podmínky, které musí splňovat dráhový a fázový rozdíl, aby při interferenci vznikla maxima, resp. minima
40.
Podmínky interferenčních, resp. ohybových maxim a minim na planparalelní vrstvě, na štěrbině a na mřížce
41.
Stefan-Boltzmannův zákon a Wienův posuvný zákon pro záření černého tělesa
42.
Planckova hypotéza, Planckův vyzařovací zákon
43.
Graf závislosti monochromatické hustoty energie záření černého tělesa na frekvenci (vlnové délky)
44.
Fotony, vztah pro energii a hybnost fotonu
45.
Základní rovnice pro vnější fotoelektrický jev, výstupní práce elektronů z kovu
46.
Vztah pro změnu vlnové délky při Comptonově jevu
47.
Vznik a základní vlastnosti rentgenového záření
48.
De Broglieova vlnová funkce pro volnou částici, závislost vlnového vektoru a frekvence vlny
49.
Schrodingerova rovnice a rovnice pro vlastní hodnoty energie částice v potenciálovém poli
50.
Vztah vyjadřující princip neurčitosti pro souřadnici a hybnost, neurčitosti daných veličin
51.
Hodnoty energie harmonického oscilátoru, graf několika vlnových funkcí
52.
Kvantování pro z-ovou složku momentu hybnosti a pro jeho velikost
53.
Kvantová čísla určující stav elektronu v atomu vodíku, nimi určené příslušné veličiny
54.
Bohrovy postuláty
55.
Vztahy pro několik prvních sérií spektrálních čar vznikajících při přechodech elektronů v atomu vodíku
56.
Hodnoty vlastního (spinového) momentu hybnosti elektronu, z-ová složka a velikost
57.
Pauliho princip, schému zaplnění elektronových stavů pro několik atomů s nejnižším atomovým číslem (do 21)
58.
Základní modely jádra atomu, izotopy

59.
Vazebná energie jádra, její hodnoty
60.
Zákon radioaktivní přeměny, poločas přeměny
61.
Radioaktivita, přeměna α, β, γ jader
62.
Schéma energetických hladin-pásem pro případ kovu, polovodiče a izolantu, šířka zakázaného pásu
63.
Termoelektrické jevy, termoemise
64.
Donory a akceptory, polovodič typu n (typu p)
65.
Energetické schéma kontaktu kov-polovodič a p-n přechodu bez vnějšího a s vnějším napětím
66.
Energie Ec, Ev, Eg, ED, EA v rámci pásmové struktury polovodiče
67.
Hlavní fáze činnosti laseru

Úryvek

"66. Čo sú donory a akceptory? Čo je polovodič typu n (typu p)?

- Donory – darcovske prímesi – donorovy polovodič
– viac e- vo vodivostnom pasme ako dier vo valenčnom pasme, Polovodič typu N
– sú prvky z 5 skupiny MSP, P – fosfor

- Akceptory – primesy ktoré majú menšie mocenstvo ako atóm
– sú schopne prijímať, akceptovať tzv. akceptorove prímesi, Polovodič typu P
– sú prvky z 3 skupiny MSP, Al – hliník

67. Nakreslite energetickú schému kontaktu kov-polovodič a p-n priechodu a) bez vonk. napätia b) s vonkajším napätím .

a) bez vonkajšieho napätia b) s vonkajším napätím


68. Čo predstavujú energie Ec, Ev, Eg, ED, EA v rámci pásmovej štruktúry polovodiča?
Ec – dno nevodivostneho pásma – najmenšia energia častíc vo vodivostnom pasme
Ev – vrch valenčného pásma – najväčšia energia častíc vo valenčnom pasme
Eg – šírka zakázaného pásma – pásmo zakázaných hladín energii
Ed – hladina donorovych častíc – najmenšia energia donorovych častíc
Ea – hladina akceptorovych častíc

Vodivostné pásmo – súbor pasiem v ktorých sa nachádzajú e- uvoľnené materskými jadrami atómov, tj. vodivostné e-
Valenčné pásmo – súbor pasiem ktorých kvantové stavy obsadzujú e- vytvárajúce chemické väzby

69. Aké sú hlavné fázy činnosti laseru?
Fázy činnosti laseru:
– absorpcia fotónu
– spontánna emisia
– stimulačná emisia
– POHLCOVANIE: NEŽIARIVÝ PRECHOD INVERZIA HLADÍN"

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, schémat, vzorců, rovnic a tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12131
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse