Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní gymnastika - struktura hodiny II.

Základní gymnastika - struktura hodiny II.


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce představuje základní gymnastické cviky bez použití náčiní, které se zaměřují na procvičení pohyblivosti a zlepšení kondice.

Obsah

1.
Úvod do cvičení bez náčiní
2.
Cvičení rušná
3.
Cvičení kondiční
a) Cviky pohyblivosti
b) Cviky ve dvojicích
4.
Soutěže ve družstvech
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

" Cvičení jednotlivců bez náčiní a nářadí se používá nejčastěji ve školní tělesné výchově a v odborech základní a rekreační tělesné výchovy, a to jak v úvodní, tak v průpravné části cvičební jednotky. Jsou vhodná zvláště pro mládež a cvičence pohybově méně vyspělé, pro začátečníky. Kombinací těchto cviků, počtem opakování a volbou různého rytmu z nich však můžeme vytvořit cvičení s vysokou účinností, která plně vyhovují i cvičencům vyspělým.
Gymnastických cvičení bez náčiní a nářadí využíváme dnes i mimo cvičební jednotky základní tělesné výchovy, a to jak ve sportovním tréninku, kde patří k významným prostředkům všestranné i speciální tělesné přípravy (účelová gymnastika plavců, atletů apod.), tak v různých formách pohybové rekreace (ranní cvičení, tělovýchovné chvilky apod.)."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek, takže čistého textu by byla pouze necelá 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457d4c07a1040.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_gymnastika.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse