Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní orientace na lidském těle

Základní orientace na lidském těle


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou heslovitě vyjmenovány základní pojmy pro orientaci na lidském těle. Hlavní termíny jsou uvedeny v češtině i v latině.

Obsah

1.
Roviny
2.
Směry
3.
Označení hloubky
4.
Pohyby v kloubech

Úryvek

„rovina mediální - střední; svislá rovina procházející středem těla a dělící ho na dvě symetrické poloviny
roviny sagitální; všechny roviny rovnoběžné s rovinou mediální
roviny frontální; roviny svislé, rovnoběžné s čelní kostí, kolmé na rovinu mediální, dělí tělo na čast přední a zadní
roviny transverzální; horizontální roviny, kolmé na všechny předešlé roviny

SMĚRY:
vertikální
směr k hlavě - kraniální (cranialis) nebo horní - superior
směr k pánvi - kaudální (caudalis) nebo dolní - inferior
na končetinách k trupu - proximální (proximalis),
od trupu - distální (distalis)

předozadní
směr dopředu - ventrální (ventralis) nebo přední - anterior
směr dozadu - dorzální (dorsalis) nebo zadní – posterior

horizontální
směr ke střední rovině - mediální (medialis)
směr od střední roviny ke stranám - laterální (lateralis)
napravo, pravý - dexter
nalevo, levý – sinister

Označení hloubky:

povrchový - superfacialis nebo zevní - externus
hluboký - profundus nebo vnitřní – internus“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c78020ddb17.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Orientace_na_tele.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse