Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní pojmy a otázky managementu

Základní pojmy a otázky managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce postihuje v základních rysech problematiku managementu. Text přibližuje pojmy management a manažer a otázky s nimi související a věnuje se vybraným teoretickým přístupům k managementu i jejich představitelům. Posléze seznamuje s managementem kvality a managementem zdrojů a odtud přechází k tématům odpovědnosti vedení, realizace produktů, měření, analýzy a zlepšování. Text se uzavírá problematikou procesu.

Obsah

1.
Management a manažer
1.1.
Definice managementu
1.2.
Manažer
1.2.1.
Definice
1.2.2.
Klasifikace
1.2.3.
Dovednosti
1.2.4.
Manažerská věda
1.2.5.
Manažerské role
1.3.
Funkce managementu
1.4.
Soudobý management
1.5.
Historie managementu
2.
Teoretické přístupy k managementu
2.1.
Vědecké řízení
2.2.
Administrativní přístup
2.3.
Kvantitativní přístup
2.4.
Behaviorální přístup
3.
Management kvality
3.1.
Všeobecné požadavky na management kvality
3.2.
Dokumentace a záznamy
4.
Odpovědnost vedení
4.1.
Angažovanost a aktivita vedení
4.2.
Definování potřeb a očekávání zákazníků
4.3.
Politika kvality
4.4.
Plánování
4.5.
Odpovědnost, pravomoc, komunikace
4.6.
Přezkoumání systému managementu
5.
Management zdrojů
5.1.
Poskytování zdrojů
5.2.
Lidské zdroje
5.3.
Infrastruktura
5.4.
Pracovní prostředí
6.
Realizace produktu
6.1.
Plánování
6.2.
Procesy týkající se zákazníka
6.3.
Návrh a vývoj
6.4.
Nákup
7.
Měření, analýza a zlepšování
7.1.
Spokojenost zákazníka
7.2.
Interní audit
7.3.
Monitorování a měření procesu
7.4.
Monitorování a měření produktu
7.5.
Analýza údajů
7.6.
Zlepšování, nápravné a preventivní opatření
8.
Proces
8.1.
Definice
8.2.
Typy

Úryvek

Management v otázkách a dopovědích
Co je to management? Lidská profese, Skupina pracovníků, kteří řídí, vědní disciplína, Realita, která se odehrává v organizacích
Co je management? (Drucker)-Proces koordinování činnosti skupiny pracovníků za účelem dosažení určitých výsledků, které není možné dosáhnout individuální prací – Smyslem mng je dosáhnout produktivní práce lidí -Mně(manažeři), jeho schopnosti, integrita a výkonnost budou rozhodujícími faktory nejen pro USA, ale i pro celý ostatní svobodný svět - Mně je orgán institucí. Je to orgán, který proměňuje chaos v organizaci a lidské úsilí ve výkon - Petery a Waterman staví u Mne do popředí rádcovství, lásku k řízení a lásku k práci s lidmi - Manažeři jsou vynikající komunikátoři, tvůrci hodnot a světlonoši na cestě k dosažení požadovaných výsledků. -Koordinace pracovních aktivit lidí, aby byly provedeny účinně a efektivně - Manažer je ten, který práci provádí prostřednictvím jiných lidí.(tradice)
Co je management? (Gagy Hřmel) Určování poslání a programování cílů. Motivování a zaměřování úsilí. Koordinování a kontrolování činností. Rozvíjení a umisťování talentů. Získávání a uplatňování znalostí. Shromažďování a rozmísťování zdrojů. Navazování a udržování vztahů. Vyvažování a uspokojování požadavků zájmových skupin.
Kdo je manažer? Ten kdo pracuje s lidmi, koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo cílů organizace: pracuje s jednotlivci, koordinuje práci skupin v organizačních jednotkách, koordinuje práci týmů složených z různých organizačních jednotek, část práce může mít charakter nemanažerské činnosti
Klasifikace manažerů: vrcholoví- odpovědnost za rozhodování v rámci organizace, formulace plánů a cílů - ředitelé, presidenti střední - řídí práci manažerů první linie - vedoucí oddělení, projektů, manažeři závodů, divizí manažeři první linie - řídí práci výkonných pracovníků, nemanažerů - mistři, předáci, manažeři dílen, linek nemanažeři - vytvářejí vlastní produkci organizace
Manažerské dovednosti - Výzkum provedený Robertem Katzem ukázal potřebnost tří základních druhů dovedností pro manažery: Technické dovednosti:inženýring, IT, výroba, technologie. Lidské dovednosti: např.: komunikace, motivování, vedení, podpora nadšení a důvěry. Koncepční dovednosti: např.: vnímání organizace jako celku, vztahy mezi jejími součástmi, souvislosti s vnějším prostředím Dr. William Edwards Deming - Americký statistik, proslul svou průkopnickou prací statistického řízení kvality v Japonsku - Guru managementu kvality se zasloužil spolu s dalšími o poválečný „japonský zázrak“- Demingova cena- Demingův model- Demingův cyklus Demingův cyklus PDCA + příklady - Plán - věci plánuj promyšleně, dopředu, v kapacitách, jakým způsobem (kapacitní plánování výroby v čase, příprava výroby včetně výkresové a technologické dokumentace). Do - věci dělej, realizuj podle plánů, organizování, rozhodování, vedení (průběh realizačních procesů (ale i podpůrných) v souladu s plány). Cheb - potom, co věci realizuješ, podívej se zpět, zkontroluj, porovnej s plánem (kontrolní činnosti, výstupy jsou zaznamenávány, analyzovány, interpretovány, k získávání poznatků). Aut – pokud jde něco udělat ještě lépe, udělej nápravu, zlepši to (přijímána a realizována nápravná a zlepšovací opatření)
Úsilí práce manažerů: nízké ztráty zdrojů (vysoká účinnost)-max. dosahování cílů (vysoká efektivita)
Současné přístupy k analýze managementu: Manažerská věda, Mintzbergovy manažerské úkoly (role), McKinseyův rámec “7S”, Systémový přístup, Kontingenční (situační) přístup, Funkce v managementu
Co se rozumí pojmem „manažerská věda“? manažerská věda (Management Science MS) je synonymem pro tzv. operační výzkum (Operatios Research OR). Označuje se též jako MS/OR, smyslem manažerské vědy je poskytovat manažerům kvantitativní východiska pro rozhodování.
Základní rysy manažerské vědy -Zaměření na rozhodování - Důležitá jsou kritéria ekonomické efektivnosti - Aplikace formálních matematických modelů - Používání informačních technologií."

Poznámka

Práce nemá jasnou strukturu, chybějící interpunkce a na sebe nenavazující úseky textu ji činí nepřehlednou.
Klíčové pojmy a jména jsou zvýrazněny tučně.
V textu se objevuje řada pravopisných chyb, zejména chybějící diakritika, překlepů a množství chybně psaných vlastních jmen (záměna Peters za Petery, Smith za Smis, Midvale Steel Works za Mývalovi Střel Works, Taylor za Pylor, T. Alvy Edisona za T. Lva Edisona, Henry Fayol za Henry Faul, Robert Owen za Robert Onen, Mary Parker Follettová za Marky Parkem Follettová, Chester Barnard za Sester Bernard, Elton Mayo za Elán Maso, Douglas McGregor za Došlas McGregor, Robert Blake a Jane Moutonová za Richard Blan a Jane S. Moltonová).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22194
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse