Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní pojmy a principy managementu

Základní pojmy a principy managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nesystematickou a útržkovitou formou seznamuje s vybranými základními pojmy, koncepcemi a zásadami managementu. Po vymezení jeho významu, cílů a úrovní se zaměřuje na problematiku rozhodovacího procesu a odtud přechází k souvislostem manažerských funkcí plánování, vedení a personalistiky. Jmenuje typy organizační struktury, klasifikuje firemní dokumentaci a uvádí některé významné představitele a směry managementu ve 20. století. Poté pozornost obrací k osobnostním rysům manažera a vrací se k tématům manažerských funkcí a rozhodování, jimž je věnován zbývající prostor.

Obsah

1.
Definice a úkoly managementu
2.
Vnitřní a vnější faktory podniku
3.
Hierarchie managementu
4.
Rozhodovací proces
4.1.
Etapy rozhodovacího procesu
4.2.
Identifikace problému
4.3.
Hodnocení variant
4.4.
Základní typy problémů v rozhodovacím procesu
4.5.
Metody tvůrčího myšlení
5.
Plánování
5.1.
Druhy plánování
5.2.
Požadavky na stanovení cílů
5.3.
Cíle strategického komplexního plánu
5.4.
SWOT analýza
6.
Podnikatelské strategie
6.1.
Základní strategie
6.2.
Strategie z hlediska inovačního zaměření
6.3.
Analýza portfolia
7.
Vedení
7.1.
Motivace a přístupy k jejímu studiu
7.2.
Nástroje řízení
7.2.1.
Ekonomické
7.2.2.
Mimoekonomické
7.3.
Faktory výkonnosti pracovníka
8.
Personální management
8.1.
Funkce personálního managementu
8.2.
Získávání a výběr pracovníků
8.3.
Stimulace pracovníků
8.4.
Optimální rozpětí řízení
9.
Typy organizační struktury
10.
Firemní dokumentace
10.1.
Výrobně-technické dokumenty
10.2.
Organizačně-řídicí dokumentace
11.
Chyby v informacích a práci
12.
Profil manažera a styly řízení
13.
Vývoj managementu
13.1.
Etapy vývoje
13.2.
Vědecký management
13.3.
Psychologicko-sociální management
13.4.
Management ve 30. až 70. letech 20. století
14.
Osobnost manažera a požadavky na manžerské postavení
15.
Manažerské funkce
15.1.
Plánování
15.2.
Organizování
15.3.
Vedení
15.3.1.
Prvky vůdcovství
15.3.2.
Formální a neformální skupiny
15.4.
Kontrola
15.4.1.
Vymezení
15.4.2.
Standardy
15.4.3.
Základní kontrolní proces
15.4.4.
Typy standardů kritických bodů
15.4.5.
Klasifikace kontrolní funkce
15.4.5.1.
Z hlediska času
15.4.5.2.
Z hlediska doby trvání
15.4.5.3.
Z hlediska místa konání
15.4.5.4.
Z hlediska rozsahu
15.4.5.5.
Z hlediska systému
15.5.
Rozhodování
15.5.1.
Rizika
15.5.2.
Rozhodovací metody

Úryvek

"Manažeři první linie – předáci,mistři,vedoucí dílen
Střední manažeři – vedoucí útvarů
Vrcholoví top manažeři – ředitelé

Etapy rozhodovacího procesu
- identifikace rozhodovacího problému
- analýza a formulace problému
- tvorba variant rozhodování
- stanovení kritérií hodnocení
- určení důsledků variant
- hodnocení variant a volba varianty určené k realizaci
- realizace zvolené varianty
- kontrola výsledků

Identifikace problému –
- formulován objektivně a srozumitelně
- při formulování nemají být naznačena řešení
- součástí formulace může být vymezení požadovaného, cílového stavu.

Hodnocení variant
V první fázi – vyloučení nepřípustných variant
V druhé fázi – posuzování celkové výhodnosti přípustných variant,preferenční nebo nejvýhodnější.

Základní typy rozhodovacích problémů
Dobře strukturované –jednoduché,programované,řeší se na operativní úrovni řízení a existují rutinní postupy řešení.
Špatně strukturované – řešené na vyšších úrovních nové a neopakovatelné"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením. Součástí práce jsou dvě drobné tabulky a několik ilustrací bez informační hodnoty, čistý text dosahuje cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse