Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy

Základní právní pojmy


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: V této maturitní otázce jsou podrobně vysvětleny základní pojmy z oblasti práva, se kterými se setká každý, kdo se alespoň nepatrně právem zabývá.

Obsah

1.
Právo a stát
2.
Právní řád
3.
Právní normy
4.
Publikace právních předpisů
5.
Platnost právních předpisů
6.
Účinnost právních předpisů
7.
Působnost právních předpisů
8.
Právní vztahy
9.
Právní skutečnosti
10.
Realizace a aplikace práva
11.
Systém práva
12.
Právo veřejné a soukromé

Úryvek

"PRÁVO A STÁT
Znaky státu
- ohraničené území
- obyvatelstvo
- řídící orgány
- administrativní aparát
- ozbrojená moc
Právo
- všeobecná závazná pravidla chování vydaná státem, stát těmito pravidly usměrňuje chování obyvatelstva, organizací a státního administrativního aparátu
- u nás v písemné formě
- dodržování právních předpisů vynucuje stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci
2 významy „práva“:
objektivní právo
- právní předpisy, kterými stát určuje, jak se obyvatelstvo, organizace a státní orgány mají chovat
subjektivní právo
- vzniká uplatněním práva objektivního
- je oprávnění nebo nárok účastníka právního vztahu

PRÁVNÍ ŘÁD
- souhrn všech právních předpisů ve státě
- je vypořádán stupňovitě podle důležitosti (= právní síly) právního předpisu
- důležitost právního předpisu záleží na tom,
1. který státní orgán právní předpis vydal
2. jak se právní předpis nazývá (zákon, vyhláška, …)
- formální uspořádání právních předpisů
Pyramida právního řádu
Předpisy zákonné (= základní)
- Ústava ústavní zákony (vydává je Parlament ČR)
- Zákony a zákonná opatření (vydává je Parlament ČR)
Předpisy podzákonné (= prováděcí)
- Vládní nařízení (vydává je vláda)
- Vyhlášky ministrů (vydávají je ministři)
- Vyhlášky a nařízení obcí a krajů (vydávají je obce, kraje)


Rysy právního řádu:
- právní řád se mění a vyvíjí (= nové právní normy se stávají jeho součástí, staré právní normy se zrušují)
- mezi normami určitého právního řádu nesmějí být rozpory - právní předpis s nižší právní silou nesmí odporovat právnímu předpisu s vyšší právní silou → o soulad v právním řádu dbá Ústavní soud
- v roce 1992 se náš právní řád začal přibližovat k právu EU
Zákonnost = důsledné dodržování právního řádu
- zásady uplatňované v úsilí o zajištění zákonnosti:
1. před zákonem jsou si všichni rovni
2. neznalost zákona neomlouvá
Právní vědomí = znalost právního řádu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5357d97d625f6.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_pravni_pojmy.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse