Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní právní pojmy

Základní právní pojmy


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Maturitní otázka popisuje základní právní pojmy jednoduchým jazykem, aby každý student jednoduše pochopil a snáz si zapamatoval látku.

Obsah

1.
Právo a stát
2.
Právní řád
3.
Zákonnost a právní vědomí
4.
Právní normy
5.
Druhy právních norem
6.
Publikace a forma právních předpisů
7.
Platnost, účinnost a působnost právních norem
8.
Právní vztahy
9.
Právní skutečnosti
10.
Realizace a aplikace práva
11.
Systém práva
12.
Právo veřejné a soukromé
13.
Základní právní oblasti

Úryvek

"1.7 Platnost, účinnost a působnost právních norem (předpisů)
Právní předpisy
• Formálně jsou přepisy uspořádány do paragrafů, odstavců a písmen
• Obsah bývá obvykle uvedený zdůvodněním účelu předpisu, potom následují právní ustanovení, v závěru bývá derogační klauzule (derogace) = zrušovací ustanovení, v něm se uvádí, které dosavadní právní normy se celé zruší nebo derogují
• Někdy nový právní předpis nenahrazuje celý dosavadní předpis, ale pouze jej mění a doplňuje
• Takovým změnám a doplňování říkáme novelizace
• Obsahuje ustanovení o činnosti právní normy
• Zní „Tento zákon nabývá účinnost 1. Ledna 2005.“

Platnost a účinnost právní normy
Platnost
• Znamená, že právní předpis byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem (prošel legislativou) a stal se součástí právního řádu
• Předpis je platný ode dne vydání, datum platnosti je uveden v záhlaví sbírky zákonů
Účinnost
• Povinnost předpisem se řídit ode dne, který je uveden jako poslední paragraf právního předpisu
• Většina právních předpisů nabývá účinnosti později
• Pro období od platnosti do účinnosti není žádný český název
• Latinsky se tato doba nazývá VAGACIO LEGIS
• Tento čas se vymezuje ke studijní a praktické přípravě používání předpisů
• V závěru některých předpisů (asi 5%) je uvedeno, že nabývají účinnosti dnem vyhlášení
Působnost právního předpisu
1. Osobní
- určení, na které osoby se vztahuje, ale např. občanský zákoník se týká každého z nás, ale zákon o provozu motorových vozidel, se v určitých částech týká jenom řidičů motor. vozidel
2. Územní (prostorová, místní)
- vymezuje prostor, ve kterém se předpis uplatňuje, může to být celý svět, kraj, obce
- územní platnost předpisů se zásadně shoduje s územní působností orgánu, který jej vydává
3. Časová (místní)
- je synonymem účinnosti, jde o dobu od kdy, do kdy se předpis musí dodržovat
4. Věcná
- vymezuje, kterých záležitostí se předpis týká"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d47a354b53a.zip (375 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_pravni_pojmy_9.3..doc (449 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse