Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní sociální problémy a úloha státu při jejich řešení

Základní sociální problémy a úloha státu při jejich řešení

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z Výchovy k občanství se soustředí na představení vybraných oblastí sociální politiky. Nejprve vymezuje sociální událost a charakterizuje přístup k sociální politice podle převažující politické orientace. Poté se zabývá předmětem, cíli i podobami zdravotní politiky, politiky zaměstnanosti i politiky sociálního zabezpečení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální události a základní pojetí sociální politiky
3.
Základní sociální problémy
3.1.
Zdraví, nemoc, invalidita jako sociální události (zdravotní politika)
3.2.
Nezaměstnanost jako sociální problém (politika zaměstnanosti)
3.3.
Chudoba jako sociální problém (politika sociálního zabezpečení)

Úryvek

"II. Sociální událost a základní pojetí sociální politiky
Chceme-li hovořit o základních sociálních problémech, je nutné si nejprve vymezit pojem sociální událost.
Sociální událostí je nezaviněná životní situace, kdy je občan trvale či dočasně zbaven prostředků na živobytí, a kdy je ohrožena jeho životní úroveň.
Sociální událost:
- je podmínka vzniku nároku na sociální dávky
- způsobuje právní nárok
- je životní situace, která má vliv na společenské vztahy, je tedy právně významná
- je podmíněna historicky, ekonomicky a politicky
Z posledního bodu je patrné, že pohled na problematiku sociálních událostí a způsobů jejich řešení prošel řadou změn a i v současnosti nacházíme rozdílné přístupy v různých zemích. Obvykle se za sociální události považují:
1. nemoc + invalidita
2. stáří
3. ztráta živitele
4. nezaměstnanost
5. problematika dětí
Velmi odlišné jsou i přístupy jednotlivých politických ideologií a směrů. Podle převažující politické orientace (či podle politiky vládnoucí strany) můžeme rozlišovat stát:
1. Liberální
2. Paternalistický
3. Sociální
V případě liberálního státu není sociální politika otázkou státních organizací, ale naopak patří nestátním subjektům. Snahou liberálně orientovaného státu je nevměšování se do soukromých záležitostí občanů, což je způsobeno mimo jiné tím, že takto orientovaný stát vznikl na podkladě revolucí bojujících o samostatnost a svobodu (holandská, anglická a francouzská revoluce). Liberální stát přenáší odpovědnost na občana a pomoc poskytuje jen v nezbytných případech.
Klasické liberální pojetí však v posledních desetiletích vystřídal neoliberalismus, který se snaží zkloubit pomoc státních i nestátních institucí. Stát zaručuje tzv. sociální záchranou síť, čili nezbytné sociální podmínky práce a života, a jinak se snaží přenést odpovědnost na nevládní organizace. Usiluje tedy o částečnou privatizaci sociální sféry.
Liberální (jinak také anglosaský) systém nacházíme ve Velké Británii a Spojených státech.
Zcela opačnou tendenci nalezneme ve státě paternalistickém. Ten naopak usiluje o státní monopolizaci sociální politiky, čili státem kontrolované sociální dávky a služby, a úplné vyloučení nestátních institucí. Paternalistické pojetí se výrazně odrazilo např. u fašismu a komunismu. Bylo prosazováno i v bývalém Československu. I zde se stát snažil proniknout i do oblastí, které občanská společnost svěřuje rodině či jiným nestátním institucím. Celá sociální politika se v ČSSR odvíjela od zákonem přikázané plné zaměstnanosti.
Sociální stát nenastupuje se sociální pomocí jen v případech nouze a selhání jiných prostředků, ale snaží se pomáhat ostatním institucím, aby k selhání a nouzi nedošlo, tzn. že v sociálním státě se uplatňuje snaha po určité primární prevenci.
Koncepce sociálního státu (na základě ekonomického social welfare) vznikla v poválečném období jako protiklad sociálního liberalismu.
Problémem sociálně-státního pojetí jsou především vysoké náklady na sociální dávky a služby, způsobené nejčastěji změnou ekonomických a demografických podmínek v zemi.
Problematickou otázkou je rozsah sociální ochrany, který může být v různých státech odlišný. 1/"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25561
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse