Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní vlastnosti technických materiálů

Základní vlastnosti technických materiálů


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, která je zaměřena na vlastnosti technických materiálů. Práce obsahuje rozdělení vlastností, charakteristiku jednotlivých vlastností a základní druhy namáhání.

Obsah

1.
Rozdělení vlastností
2.
Charakteristika jednotlivých vlastností
3.
Základní druhy namáhání

Úryvek

"1. Fyzikální vlastnosti

 Teplota- je charakteristika tepelného stavu hmoty.
Teplotu dělíme:
 Teplotu tání- materiál se mění z pevného skupenství na kapalné.
 Teplotu tuhnutí- materiál se mění z kapalného skupenství na pevné.

 Hustota - je poměr hmotnosti k objemu dané látky. Tato vlastnost určuje například, zda je materiál těžší než voda (tj. jestli plave, nebo se potopí).

 Tepelná vodivost- je schopnost materiálu přenášet (vést) tepelnou energii (nejlepší vodiče tepla jsou zlato a stříbro, materiály jako keramika, sklo a plasty mají malou tepelnou vodivost).

 Elektrická vodivost- je schopnost materiálu vést elektrický proud. Podle této vlastnosti se materiály dělí na vodiče (kovy- zlato, měď, hliník), polovodiče (křemík a germanium) a nevodiče-izolanty (plast, keramika, sklo). Nejlepším izolantem by bylo dokonalé vakuum.
Pojem supravodivost-(pouze u některých kovů). Při velmi nízkých teplotách se elektrický odpor sníží skokem na nezjistitelnou hodnotu=elektrický proud prochází vodičem bez odporu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57506eb721e58.zip (914 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_vlastnosti_technickych_materialu.doc (973 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse