Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní východiska strukturální politiky Evropské unie - přednáška 3/20

Základní východiska strukturální politiky Evropské unie - přednáška 3/20

Kategorie: Evropská unie, Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška je zaměřena na problematiku strukturální politiky Evropské unie. Sleduje důvody jejího vzniku, popisuje základní principy, smysl a cíle. Poté se zaměřuje na charakteristiku tématických operačních programů. Závěrečná část práce se soustřeďuje na vývoj strukturální a regionální politiky. Předchozí část přednášek naleznete zde Podpůrná politika a regulace trhů v agrárním sektoru - přednáška 2/20 a následující zde Podpory strukturální politiky ze strukturálních fondů - přednáška 4/20.

Obsah

1.
Strukturální politika
2.
Regionální politika
3.
Smysl a cíle hospodářské a sociální soudržnosti (HSS)
4.
Principy
5.
Současné cíle strukturální a regionální politiky
5.1
Konvergence
5.2
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
5.3
Evropská územní spolupráce
6.
Tématické operační programy
7.
Regionální operační programy
8.
Vývoj strukturální a regionální politiky
8.1
Etapa 1957 - 1973
8.2
Etapa 1974 - 1985
8.3
Etapa 1986 - 1992
8.4
Etapa 1993 - 1999
8.5
Etapa 2000- 2006
9.
Výchozí předpoklady ČR pro zapojení do politiky HSS

Úryvek

"Proč politika hospodářské a soc. soudržnosti vznikla a existuje
a) v rámci EU existují jak výrazné strukturální rozdíly, tak regionální rozdíly v ekonomické a sociální oblasti
- výrazné nerovnosti negativně ovlivňují výkonnost celé ekonomiky a narušují politickou soudržnost
- → pro jejich odstranění byla koncipována strukturální a regionální politika
b) kompenzuje restrikce spojené s existencí a fungováním HMU
- výdaje z rozpočtu EU do oblasti strukturálního a regionálního rozvoje kompenzují restrikce: spojené s HMU
o nutnost dodržovat maastrichtská kritéria (kritéria Paktu stability a růstu) je spojena s omezením výše veřejných výdajů - nesmí být schodek veřejného rozpočtu vyšší než 3 % HDP a celkový dluh veřejného sektoru nesmí být vyšší než 60 % HDP
o země, které přijaly EURO, nemají možnost ovlivňovat ekonomiku prostřednictvím měnového kurzu: ztrácí tak nástroj k ochraně výrobců před dopady společného trhu
c) kompenzuje negativní dopady „neregionálních“ politik
- EU věnuje zvýšenou pozornost a prostředky určitým hospodářským odvětvím: př. zemědělské politice
- nejvíce prostředků tak získávají země s vysoce rozvinutým zemědělstvím
d) nejzaostalejší regiony se nachází v nejméně vyspělých státech, které mají objektivně nejmenší možnosti pomoci těmto regionům
e) regionální politika plní stabilizační funkci fiskální politiky
- předpoklad pro fungování HMU
f) regionální politika pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost EU
- podporuje rozvoj lidských zdrojů, infrastruktury, podnikání

Smysl a cíle politiky HSS
- smyslem politiky HSS je podporovat:
o harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj regionů a odvětví (či oborů) národního hospodářství
 podporovat snižování regionálních a strukturálních disparit
o snižování nezaměstnanosti
o rozvoj lidských zdrojů
o rovné příležitosti
o ochranu a zlepšování ŽP
- základním nástrojem: strukturální fondy a fond soudržnosti

Principy
princip koncentrace
- prostředky fondů mají být využity co nejúčelněji na realizaci předem stanovených cílů: účelem není rozdělit finanční zdroje do mnoha malých projektů, ale alokovat největší prostředky do regionů s největšími problémy na projekty, které přináší max. užitek

princip partnerství
- na plánování a realizaci investic se aktivně podílí všichni příslušní partneři (vláda, místní samospráva, regionální agentury, nevládní organizace,...)
- na konkrétním rozdělení finančních prostředků se podílí také samotní příjemci (obce, soukromé subjekty)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21175
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse