Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základní znaky mluveného a psaného projevu - maturitní otázka 30/43

Základní znaky mluveného a psaného projevu - maturitní otázka 30/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných hesel seznamuje se základními typy mluvené a psané řeči, jejich znaky, výskytem a jazykovými prostředky, se kterými pracuje. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka 29/43, následující Zásady českého pravopisu (písemná a zvuková podoba) - maturitní otázka 31/43.

Obsah

1.
Mluvený projev (pronesený ústně)
1.1
Přímý
1.2
Nepřímý
1.3
Primárně mluvený
1.4
Sekundárně mluvený
1.5
Nepřipravený
1.6
Úplně nebo částečně připravený
1.7
Výskyt
1.8
Prostředky
1.8.1
Jazykové
1.8.2
Mimojazykové
1.8.3
Parajazykové
2.
Písemný projev
2.1
Výskyt
2.2
Prostředky
2.2.1
Jazykové
2.2.2
Grafické
2.2.3
Specifické

Úryvek

“ 1. MLUVENÝ PROJEV (PRONESENÝ ÚSTNĚ)

 přímý (kontakt s adresátem)
 nepřímý (rozhlas, TV, nahrávky)

 primárně mluvený (běžná komunikace)
 sekundárně mluvený (proslov, přednáška)

 nepřipravený
 úplně nebo částečně připravený

VÝSKYT: prostě sdělovací projev (mluvené projevy jsou jeho základem)
odborný projev (mluvené pouze doplňují písemné)
publicistický projev (zpravodajství, řečnické projevy)
umělecký projev (stylizovaná podoba mluvené řeči – přímá, polopřímá a
nevlastní přímá řeč)

PROSTŘEDKY: Jazykové
- méně promyšlená stavba vět a výběr slov
- jednoduché věty, volnější větná stavba
- citové zabarvení
- opakování myšlenek a výrazů
- odbočování od hlavního tématu, vysvětlování atd.
Parajazykové zvukové (síla hlasu, intonace, pauzy, tempo)

Mimojazykové posunky, gesta, mimika, postoj mluvčího

+ bezprostřední kontakt s posluchači  působivost a přesvědčivost (možnost přizpůsobit se jejich reakci), úzká spojitost situací
- posluchač se nemůže k jednotlivým pasážím vracet  menší přehlednost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4757c809c8e34.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Zakl_znaky_mluven_projevu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse