Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní znaky poradenství - přednáška 2/3

Základní znaky poradenství - přednáška 2/3


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá přednáška z oblasti poradenství se zabývá jeho základními znaky, definuje jeho úkoly a nahlíží na něj jako na formu socializace. Uvádí jeho členění podle charakteru pomoci a dle potřeb klientů a v závěru vysvětluje pojem psychoterapie. Předchozí otázka se nachází zde Poradenství jako sociální služba, poradenství psychologické - přednáška 1/3 a následující zde Úrovně poradenství - přednáška 3/3.

Obsah

1.
Základní znaky poradenství
1.1
Biodromální charakter poradenství
1.2
Integrativní působení na osobnost klienta
1.3
Interdisciplinární charakter
1.4
Multisférový charakter
2.
Úkoly poradenství
3.
Poradenství je
4.
Rada
5.
Poradenství jako forma socializace
5.1
Výchova (edukace)
5.2
Poradenství
6.
Základní a odborné poradenství
7.
Dle potřeb klientů je poradenství
8.
Psychoterapie

Úryvek

"2. Základní znaky poradenství
Biodromální charakter poradenství- týkající se vývoje individua v prostředí, jedinec se obtížně adaptuje na ztížené podmínky - poradenství stanovuje úkoly jedince v etapách jeho vývoje a vymezuje kritická období

Integrativní působení na osobnost klienta-každá odborná intervence má cíl řešit problém tak, aby nebyla narušena osobnost, aby řešení vedlo k lepší adaptaci jedince.

Poradenská intervence spočívá v:
• Ovlivňování klienta - může způsobovat změny v postojích

Interdisciplinární charakter poradenství - lidské problémy jsou široké, poradce musí mít přehled v oblasti práva, soc. politiky, medicíny, informatiky, ekonomie,…

Multisférový charakter poradenství - poradenská intervence se uskutečňuje v různých oblastech lidského života - zasahuje do výchovy, vzdělání, profesní přípravy, zdraví, partnerských vztahů, rodinných vztahů, volnočasových aktivit.

Úkoly poradenství
• Poskytování rady jednoho subjektu druhému
• Pomáhat s cílem zlepšit stav
• Řešit problém subjektu a pomoci vyrovnat se s ním
• V sociální práci - pomoc lidem v nepříznivé situaci - podpora při soc. začleňování

Poradenství je:
Interakce mezi poradcem a klientem
Je formou pomoci k řešení nepříznivé situace-klient se aktivně spolupodílí
• Činnost - obligatorní - nutné - poskytnutí info, pomoc při prosazování práv..
- fakultativní - dobrovolné - psychoterapie
• Profese - pomáhající profese
• Instituce
• Věda, teorie

Rada
• Základní pojem poradenství
• Je informace, pomáhající člověku v jeho rozhodování.
• Zaměřuje člověka určitým směrem a podporuje jeho jednání

Poradenství jako forma socializace
Socializační působení na osobnost je:
• Výchovná činnost -
• Terapeutická pomoc
• Poradenská sociální práce
• Psychologické poradenství"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d3070de1ce42.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_znaky_poradenstvi_pred.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse