Název Goodness Staženo

Sociální politika

Základní charakteristika sociální politiky - vymezení pojmu, sociální politika jako vědecká disciplína, sociální politika jako praktická aktivita, kva... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

630x

Rodinná politika

Práce se zabývá rodinnou politikou, definicí rodiny, jejím vývojem během dlouhých staletí až po současnost, faktory ovlivňujícími rodinu, později se z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

355x

Osobnost a funkce sociálního pracovníka, komunikace v sociální péči

Práce popisuje a definuje pojem sociální pracovník a role, které může zastávat. Poté se věnuje příčinám, projevům a prevenci syndromu vyhoření (burnou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


346x

Etický kodex sociálního pracovníka

Zápisky z přednášek se věnují etickým problémům a etickému kodexu sociálního pracovníka.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

181x

Sociální politika a etika, sociální stát a jeho kritika

Práce se zabývá sociální politikou, etikou, sociálním státem a jeho kritikou. Formou otázek a odpovědí řeší etické a filozofické aspekty oboru sociáln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

168x

Sociální deviace

Chicagská škola - její přístupy, sociální patologie, (představitelé), chicagská škola (představitelé, koncepce - pragmatická filozofie, formální socio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

138x

Metody sociální práce - zápisky z přednášek

Práce má formu zápisků z přednášek předmětu metody sociální práce. Věnuje se poradenství a poradenskému rozhovoru. Rozpracovává diagnostickou školu v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

115x

Sociální politika

Práce definuje pojem sociální politika a sociální služby, vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Poté charakterizuje jednotlivé typy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

115x

Základní znaky poradenství - přednáška 2/3

Druhá přednáška z oblasti poradenství se zabývá jeho základními znaky, definuje jeho úkoly a nahlíží na něj jako na formu socializace. Uvádí jeho člen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

106x

Sociální práce s rodinou - výpisky z přednášky

Práce obsahuje výpisky z přednášky na téma sociální práce s rodinou. Formou hesel a odrážek se zabývá funkcí a dysfunkcí rodiny, nastiňuje ideu funkčn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

94x
1  2  3  4  5  »