Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy chemie - pro 3. ročník SŠ

Základy chemie - pro 3. ročník SŠ


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základy chemie pro 3. ročník SŠ. Věnuje se velmi stručně chemii obecně. Všímá si třídění látek, a to z hledisek hmotnosti a energie, látkového množství, stavby atomů a radioaktivního záření. Zabývá se stavbou elektronového obalu (magnetické kvantové číslo, degenerované orbitaly, excitovaný stav atomů, excitovaný vztah - strukturní vzorec) a chemickou vazbou (vznik a typy chemické vazby, vazba sigma Ϭ a vazba pí π, chemické vazby podle polarity). Nechybí téma teorie hybridizace.

Obsah

1.
Chemie obecně
2.
Třídění látek
2.1.
Hmotnost a energie
2.1.1.
Hmotnost atomů a molekul
2.2.
Látkové množství
2.3.
Stavba atomů
2.3.1.
Stavba atomového jádra
2.4.
Radioaktivní záření
2.4.1.
Rozpady
3.
Stavba elektronového obalu
3.1.
Magnetické kvantové číslo
3.2.
Degenerované orbitaly
3.2.1.
Znázorňování a zápis orbitalů
3.3.
Excitovaný stav atomů
3.4.
Excitovaný vztah - strukturní vzorec
4.
Chemická vazba
4.1.
Vznik a typy chemické vazby
4.2.
Vazba sigma Ϭ a vazba pí π
4.3.
Chemické vazby podle polarity
5.
Teorie hybridizace
5.1.
Vznik hybridních orbitalů
5.2.
Vlastnosti orbitalu
5.3.
Druhy hybridizace
5.4.
Prostorové tvary hybridních orbitalů
5.4.1.
Hybridizace s, p

Úryvek

"CHEMICKÁ VAZBA
-atomy jsou spojeny do větších celků –molekul
-toto spojení je realizováno pomocí valenčních elektronů

VZNIK A TYPY CHEMICKÉ VAZBY
-rozhodujícím hlediskem je energetické kritérium
-musí dojít k uvolnění energie, čím více se jí uvolní, tím je vazba pevnější a stabilnější
-pro vznik jsou potřebné :
a.)U atomů se musí překrýt valenční orbitaly
b.)Elektrony v orbitalech musí být uspořádány tak, aby mohli vzniknout vazebné elektronové páry
- čím více se energie uvolní, tak tím více pevnější vazba vznikne

Typy chemické vazby:
A) vazba kovalentní - vzniká překrytím orbitalů, obsahujících vždy jeden elektron
B) vazba koordinačně kovalentní (donor akceptorová nebo také dativní) vzniká překrytím orbitalu osahujícího elektronový pár s orbitalem bakantním (prázdným)
Donor – je dárce, který poskytne elektronový pár
Akceptor-příjemce, poskytne prázdný orbital

Vazby podle násobnosti:
a) jednoduchá – molekuly plynů
-plyny tvoří dvouatomové molekuly
- na vzniku se podílí od každého z vázaných atomů jeden valenční elektron
b) vazba dvojná- podílejí se 2 elektrony(kyslík – 2 volné elektrony – 2 páry)
c) trojná- podílí se 3 elektrony (dusík-3 elektrony - 3 páry)

Pojem vaznost- nám udává kolik kovalentních vazeb daný atom tvoří (uhlík čtyřvazný!!!)"

Poznámka

Práce je velmi stručná a kusá. Má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 4 strany. Obsahuje schémata a chemické vzorce a rovnice. Částečně čerpá z: http://studuj.jinak.cz/referaty/index.php?id=413&page=glance.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10937
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse