Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy dynamiky - maturitní otázka

Základy dynamiky - maturitní otázkaKategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce ze základů dynamiky uvádí Newtonovy pohybové zákony a vysvětluje pojmy inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Dále charakterizuje některé fyzikální veličiny.

Obsah

1.
Pojem dynamika
2.
Inerciální vztažná soustava
3.
Nneinerciální vztažná soustava
4.
Newtonovy pohybové zákony
5.
Setrvačnost
6.
Síla
7.
Hmotnost
8.
Hybnost
9.
Izolované těleso
10.
Izolovaná soustava těles

Úryvek

"Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu tělesa.

Tělesa na sebe působí silou:
a) při vzájemném dotyku
b) prostředníkem polí
- magnetické
- elektrické
- gravitační

Inerciální vztažná soustava – soustava, v níž platí 1. pohybový zákon
Neinerciální vztažná soustava – soustava, v níž neplatí 1. pohybový zákon

Newtonovy pohybové zákony
1. Newtonův pohybový zákon (= zákon přitažlivosti)
Každé těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočaré, pokud není nuceno tento stav změnit pomocí vnějších sil.

2. Newtonův pohybový zákon (= zákon zrychlení)
Je to vztah mezi výslednicí sil F, působících na hmotný bod, a zrychlením „a“ hmotného bodu."

Poznámka

Práce je kompilační.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6d255782162.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_dynamiky_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse