Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy ekologie pro střední školy a gymnázia

Základy ekologie pro střední školy a gymnázia

Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Zápisky seznamující se základy ekologie na úrovni střední školy se na úvod zajímají o tok látek v ekosystému a rozlišují přírodní a umělé ekosystémy. Po nastínění složek biosféry a koloběhu vody jsou dále popsány cykly několika látek od uhlíku po síru. Nakonec se zápisky zabývají problematikou znečištění vzduchu a půdy.

Obsah

1.
Ekosystémy
1.1.
Tok látek v ekosystému
1.2.
Umělé a přírodní ekosystémy
2.
Biosféra
2.1.
Biochemické cykly – tok látek
2.2.
Koloběh vody
2.3.
Biochemické cykly – tok látek
2.3.1.
Cyklus uhlíku
2.3.2.
Cyklus dusíku
2.3.3.
Cyklus fosforu
2.3.4.
Cyklus síry
2.4.
Emise, imise, smog
2.5.
Znečištění půd

Úryvek

"1. 4. EKOSYSTÉMY

o Ekosystém představuje úzké spojení biocenózy a biotopu. Obsahuje jak složku neživou, tak i všechny organismy.

1. 4. 1.Tok látek v ekosystému

o Dochází ke stálému koloběhu látek a energií mezi neživou a živou složkou ekosystému.

Produkce a konzumace v ekosystémech:
o Populace živých organismů mají v ekosystémech různé role závisející na jejich způsobu výživy.
Primární producenti jsou autotrofní rostliny, především zelené rostliny, které produkují organickou hmotu z anorganické s využitím světelné energie.
Konzumenti jsou heterotrofní organismy (živočichové, parazitické houby, nezelené rostliny). Živí se organickou hmotou vytvořenou jinými organismy.
o Rozlišujeme podle toho, čím se živí:
- konzumenti 1. řádu (býložravci)
- konzumenti 2. řádu (masožravci, všežravci)
- konzumenti 3. řádu (masožravci – velké šelmy, dravci)
→ Všichni konzumenti jsou však i sekundárními producenty, protože jejich těla a výmešky slouží jako potrava pro jiné organismy. Byla ovšem vystavěna heterotrofním způsobem.
producenti konzumenti
1. řádu 2. řádu 3. řádu
Dekompozitoři (reducenti) se živí mrtvou a odpadní organickou hmotou, kterou postupně rozkládají na jednodušší organické látky až na látky anorganické. Mezi reducenty patří především houby a mikroorganismy, jež tak uzavírají koloběh látek v ekosystému.
autotrofní organismus je schopen sám si vytvářet organické látky z anorganických (zejména zelené rostliny); sám se živící, samostatně si vytvářející výživu
heterotrofní organismus není schopen sám si organické látky vytvářet, přijímá je proto již hotové a ve svém těle je přeměňuje (především živočichové a houby); živící se jinými organismy
mixotrofní organismus se může za určitých podmínek živit jak heterotrofně, tak autotrofně (některé jednobuněčné organismy, poloparazité a zvláštní skupinu tvoří masožravé rostliny)

Potravní řetězec:
o Organismy jsou při získávání energie ke svému životu propojeni energeticko-potravními vztahy. Ty druhy, které jsou na sobě postupně závislé výživou, tvoří potravinový řetězec.
Rozlišujeme:
Pastevně kořístnický potravní řetězec
o přenos potravy od primárních producentů (zelené rostliny) - přes konzumenty (1. řádu – býložravci, 2. řádu – masožravci a všežravci, 3. a vyšších řádů – další masožravci a všežravci); velikost těla živočichů se zvětšuje a početnost se zmenšuje; konečným článkem často bývá člověk
tráva → hraboš → poštolka
bylina →saranče → ještěrka → liška
řasy → perloočky → ryby → dravé ryby → tuleň → člověk
řasy → býložravé ryby → dravé ryby → tuleň →lední medvěd →člověk

Dekompoziční (rozkladný) potravní řetězec
o vede od odumřelé organické hmoty přes četné následné rozkladače (dekompozitory) až k mikroorganismům; velikost se zmenšuje a početnost zvyšuje
odumřelá organická hmota (uhynulý zajíc) organismy živící se na mrtvých tělech (hrobaříci, bakterie)

Potravinová pyramida:
o vzniká spojením všech potravních řetězců v ekosystému a znázorňuje tok látek a energie mezi jednotlivými články (tento tok je jednosměrný a na každém stupni pyramidy dochází ke ztrátám v podobě tepelné energie)"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a obrázky, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27570
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse