Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy ekonomie - výpisky z přednášek

Základy ekonomie - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se týkají základů ekonomie, seznamují s hlavními pojmy a základním členěním. Charakterizují jednotlivé výrobní faktory a poté se zaměřují na oblast tržní ekonomiky. Zabývají se hlavními ekonomickými problémy a s nimi souvisejícími ekonomickými systémy. Představují trh, jeho formy a principy tržního mechanismu. Uvádí faktory, které ovlivňují tržní rovnováhu, věnují se firmě, jejím nákladům a jejímu rozhodování, které lze vyjádřit pomocí produkční funkce. Informují o základních typech nedokonalé konkurence a v závěrečné části si velmi stručně všímají úlohy státu v ekonomice.

Obsah

1.
Ekonomie jako vědní disciplína
1.1
Definice ekonomické vědy
1.2
Typy ekonomie
2.
Vybraná témata z oblasti mikroekonomie
2.1
Výrobní faktory v ekonomice
2.1.1
Práce jako výrobní faktor
2.1.2
Kapitál jako výrobní faktor
3.
Tržní ekonomika
3.1
Tržní ekonomika má tři úkoly
3.2
Ekonomické systémy
3.3
Typy a formy trhů
3.4
Tržní mechanismus
3.5
Schéma tržního mechanismu
6.
Poptávku na trhu ovlivňují tyto faktory - kromě ceny
7.
Nabídku na trhu ovlivňují tyto faktory
8.
Chování subjektu na trhu - spotřebitel
8.1
Standardní spotřebitel
9.
Chování subjektu na trhu - firma
9.1
Náklady firmy a její nabídka
9.2
Produkční funkce
9.3
Náklady firmy
10.
Konkurence
10.1
Dokonalá konkurence
10.2
Nedokonalá konkurence
10.2.1
Monopol
10.2.2
Oligopol
10.2.3
Monopolní (monopolistická) konkurence
11.
Přehled jednotlivých tržních struktur
12.
Úloha státu (vlády) v ekonomice

Úryvek

"Definice ekonomické vědy
Ekonomie zkoumá:
- jak společnosti rozhodují o využití výrobních zdrojů, které mají alternativní užití k výrobě různých komodit a jak rozhodují o jejich rozdělování mezi různé skupiny.

Typy ekonomie
1. Čistá ekonomie-ekonomické otázky na základě dedukce a abstrakce. Výroky mají univerzální platnost.
2. Aplikovaná ekonomie-řeší konkrétní ekonomické problémy v hospodářské praxi. Uvádí opatření jak problémy řešit.
3. Sociální ekonomie
4. Veřejná ekonomie - tyto dvě ekonomie je možno skloubit.
5. Pozitivní - Vytváří hypotézy ohledně ekonomických subjektů (jak se chovají firmy na trhu-např.) →vyvozuje logické důsledky proč tomu tak je.
6. Normativní - navazuje na pozitivní - je jejím pokračováním. Zkoumá co existuje v daném čase (co je reálné) např. nezaměstnanost →je nežádoucí→uvádí jak řešit teď.
7. Mikroekonomie - je v postatě abstrakcí v reálném ekonomickém systému. Slouží k vysvětlení, jak ekonomické procesy probíhají. Vysvětluje svět ekonomie - jak funguje konkurence a je vysvětleno na podobě jedince (1 firmy)
8. Makroekonomie - zkoumá reálný svět a jeho případné nedokonalosti, fungování ekonomie jako celku a využívá informace na základě makroekonomických ukazatelů (např. míra nezaměstnanosti, míra inflace, úrokové sazby..).
9. Mezoekonomie - autorem pojmu je HOLAND v roce 1975 ji definoval:
Vysvětluje tu část ekonomie, která je na pomezí mikro a makro ekonomie (např. chování subjektů jako celku-analyzuje chování subjektů na úrovni velkých korporací, sdružení společností do celku., nebo v případě odvětví v rámci národního hospodářství.
10. Sociální ekonomie - pojem je poměrně nový a není stále přesně definován. Ekonomové považují za oblast působení oblast veřejnosti - nikoliv státu (nejčastěji vytváření pracovních příležitostí, vytváření neziskových organizací, ale i ziskových →je-li to v zájmu veřejnosti.
11. Veřejná ekonomie- specifická podoba ekonomie. Zaměřuje se na část, kterou nelze zabezpečit na základě tržního systému-je garantováno státem(justice, obrana,policie-nejsou-li privátního charakteru)

Vybraná témata z oblasti mikroekonomie
1. Výrobní faktory v ekonomice
Představují základní zdroje, které má základní ekonomika (stát ) k dispozici k výrobě statků, služeb (vstupy, imputy, zdroje)
Výstupy výroby (outputy) jsou výsledkem součinností určité kombinace výrobních faktorů.

Výrobní faktory: - půda ›
- práce › všechny se vzájemně kombinují
- výrobní kapitál ›
- Je využíván princip hospodárnosti
- Získat výsledek (optimální) s využitím minimálních zdrojů
Práce a půda jsou primární vstupy (výrobní faktory) - člověk si je začal osvojovat z okolní přírody a nejsou výstupem výroby.
Kapitál - je odvozený a reprodukovaný výrobní faktor a jsou to statky, které byly vyrobeny pro další použití ve výrobním procesu.
Půda a přírodní zdroje (voda, atmosféra) - obdobná charakteristika a specifické vlastnosti."

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Obsahuje 1 tabulku o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20848
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse