Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy inflace

Základy inflace


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17, Břeclav

Charakteristika: Maturitní otázka stručně popisuje metody měření, druhy, příčiny a důsledky inflace.

Obsah

1.
Vymezení
2.
Měření
3.
Druhy
4.
Příčiny
4.1.
Na straně poptávky
4.2.
Na straně nabídky
5.
Důsledky

Úryvek

"Inflace
- projevuje se růstem cen, mezd a ostatních důchodů
- znamená zmenšování kupní síly peněz
- opak inflace je deflace = klesají ceny a mzdy
- Měření inflace - deflátor HDP = ukáže nám, o kolik ceny skočily a zachycuje ceny všech statků zahrnutých v domácím produktu
o Deflátor HDP = HDP běžného roku v cenách běžného roku
HDP běžného roku v cenách minulého roku

o Index spotřebitelských cen (CPI) = spotřební koš z běžného roku
spotřební koš z minulého roku
o Spotřební koš = množství a struktura spotřeby průměrné domácnosti
o Druhy inflace:
 Podle tempa růstu
• Mírná inflace = do 10%
• Pádivá inflace = do 100% (dochází k znehodnocení peněz)
• Hiperinflace = ceny rostou o tisíce, kde je narušena funkce peněz
 Podle projevu
• Zjevná – klasická, ceny přirozeně rostou
• Potlačená – např. při zákazu státem růst cen
• Skrytá – nezachycuje index spotřebních cen
o Příčiny
 Na straně poptávky, tzv. inflace tažená poptávkou
o Nadměrné státní výdaje
o Rychlejší růst mezd než produktivity práce
o Levný úvěr = peníze jsou v oběhu ale ne zboží

(graf poptávky1)

- Agregátní poptávka = souhrn všech individuálních poptávek
základní příčinou je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu při neměnném množství peněz
- Růst trhu
o Populační růst
o Příliv zahraniční investorů

- Příčiny na straně nabídky = inflace tlačená náklady
o Rychlý nárůst nákladů (zvyšování mezd)
o Přechod k nedokonalým trhům (mnoho monopolů a oligopolů postavení)
o Proměna politického prostředí
- Důsledky inflace:
o Přerozdělování
 Pokles fixních důchodů (starobních důchodů, stipendií, úroky z obligací)
 Negativní vliv na mzdy a platy
 Rostou ceny hmotného majetku"

Poznámka

Práce odkazuje na graf, který není její součástí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50842b5be4241.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_inflace_MO.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse