Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy meteorologie

Základy meteorologie

Kategorie: Meteorologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší vysvětlení vybraných klíčových pojmů a oblastí meteorologie. Úvodní pasáž nastiňuje historii oboru sahající do 18. století a následující text sestává z výkladu rozmanitých oblastí meteorologie a jevů, jež studuje. Přibližuje vlastnosti a faktory jednotlivých úrovní klimatu a seznamuje s předmětem zájmu synoptické meteorologie i agrometeorologie. Poté rozebírá rysy složek a prvků atmosféry, popisuje charakter a účinky ultrafialového a infračerveného záření a dostává se k problematice teploty a vlhkosti vzduchu. Zmiňuje dále například členění disciplíny fenologie, probírá souvislosti atmosférického tlaku a proudění vzduchu a uzavírá se rozvržením typů klimatu.

Obsah

1.
Historie meteorologie
1.1.
Vymezení meteorologie
1.2.
Meteorologie v 18. až 20. století
1.3.
Český hydrometeorologický ústav
2.
Klima
2.1.
Makroklima
2.2.
Mezoklima
2.3.
Mikroklima
3.
Synoptická meteorologie
3.1.
Vymezení a zdroje dat pro synoptickou meteorologii
3.1.1.
Meteorologické radary
3.1.2.
Aerologické výstupy
3.1.3.
Meteorologické družice
3.1.4.
Meteorologické lodě nebo bóje
3.1.5.
Předpověď počasí
3.1.5.1.
Členění
4.
Agrometeorologie: charakteristika a úkoly
5.
Atmosféra
5.1.
Vymezení a členění
5.1.1.
Troposféra
5.1.1.1.
Přízemní vrstva
5.1.1.2.
Přechodná vrstva
5.1.1.3.
Vrstva konvekce
5.1.2.
Stratosféra
5.1.3.
Mezosféra
5.1.4.
Termosféra
5.2.
Plynné složení atmosféry
5.3.
Atmosféra a její příměsi
5.4.
Plynné znečištění atmosféry
6.
Záření
6.1.
Slunce
6.1.1.
Základní informace
6.1.2.
Spektra záření
6.1.2.1.
UV záření
6.1.2.2.
Pohlcování záření v atmosféře
6.1.2.3.
Rozptyl UV složky
6.1.2.4.
Odraz
6.1.3.
Infračervené záření
6.1.3.1.
Vlastnosti
6.1.3.2.
Pozitivní vlivy
6.1.3.3.
Negativní vlivy
6.2.
Biologické účinky záření
6.3.
Fotosyntéza
6.4.
Vliv záření na živočichy
7.
Teplota a vlhkost vzduchu
7.1.
Vzájemné vlivy
7.2.
Adiabatické děje
7.2.1.
Suchoadiabatické děj
7.2.2.
Vlhkoadiabatický děj
7.2.3.
Pseudoadiabatický děj
7.3.
Oblačnost
7.3.1.
Konvekční oblačnost
7.3.2.
Orografická oblačnost
7.3.3.
Oblačnost frontální
7.3.4.
Typy mraků
7.3.4.1.
Vysoké mraky
7.3.4.2.
Střední mraky
7.3.4.3.
Nízké mraky
7.3.4.4.
Mraky s vertikálním vývojem
8.
Fenologie
8.1.
Předmět zkoumání
8.2.
Fitofenologie
8.3.
Zoofenologie
8.4.
Fenologická roční období
8.5.
Fenoklimatologie
8.6.
Fenometrie
8.7.
Mikrofenologie
9.
Atmosférický tlak
9.1.
Jednotky a faktory
9.2.
Vertikální barický gradient
9.3.
Meteoropatologie
9.4.
Tlaková níže a tlaková výše
9.5.
Síly ovlivňující směr a rychlost proudění vzduchu
9.6.
Síla horizontálního barického gradientu
9.7.
Síla Coriolisova
9.8.
Odstředivá síla
9.9.
Třecí síla
9.10.
Cyklona a anticyklona
10.
Frontální systémy
10.1.
Čtyři teplotní pásma
10.2.
Rozvlnění
10.3.
Mladá cyklona
10.4.
Prohloubená cyklona
10.5.
Vyplněná cyklona
10.6.
Teplá fronta
10.7.
Studená fronta
10.7.1.
Klasická studená fronta
10.7.2.
Studená fronta druhého typu
10.8.
Okluzní fronta
10.8.1.
Teplá okluze
11.
Výpar z vody a půdy
12.
Mrazíky
12.1.
Rozdělení podle doby výskytu
12.2.
Rozdělení podle teplot
12.3.
Rozdělení podle příčin vzniku
12.4.
Prognózování mrazíků
12.4.1.
Metoda pravidelného poklesu teplot
12.4.2.
Metoda rosného bodu
12.5.
Protimrazová ochrana
13.
Klimatologie
13.1.
Základní rozdělení klimatu
13.1.1.
Oceánické
13.1.2.
Kontinentální
13.1.3.
Přechodné
13.2.
Klima Evropy
13.2.1.
Teplé klima středozemní
13.2.2.
Klima atlantické
13.2.3.
Přechodné klima středoevropské
13.2.4.
Chladné klima severské
13.2.5.
Kontinentální klima východoevropské
13.3.
Geografické činitele klimatu
13.4.
Globální změny klimatu

Úryvek

"Historie meteorologie
Meteorologie = věda zabývající se předměty poletujícími v atmosféře
- zabývá se fyzikou atmosféry
-je to tedy přírodní věda (fyzika, astronomie…)
-koncipováno kolem roku 1600
-první pokusy v Praze na dvoře Josefa II. (Tycho de Brahe, Kapler)
-provádí se zápisy o průběhu počasí (vizuálně pozorovány), prognózovány s menší pravděpodobností
Stanovil: pro stanovení klimatu je důležité dlouhodobé sledování → stanovení podnebí
-věděl, že klima je rozdílné → vyzval univerzity aby sledovali počasí, zapisovali ho → tím definoval základní poučku

-1. meteorolog. přístroje – Itálie r. 1700 (teploměry, tlakoměry)
-snaha o stupnici, vysvětlování a měření teploty, tlaku apod.

-ČR – Pražské Klementinum → 1. meteor. měření
1751 – založena 1. meteor. stanice, zakladatel JOSEF STEPLING
-žák později vyučující (byl vysvěcen na kněze), měřil teplotu a tlak, později srážkové úhrny

TLAK = Toricheliho pokus
TEPLOTA = teploměr rtuťový
-zkonstruoval vlastní přístroje (vlastní teploměrové stupnice)
-výsledky statisticky zhodnocuje a publikuje v manhajské ročence (vrchol doby)
-vychovával své nástupce

1775 – ANTONÍN STRNAD, nejdůležitější rok na Klementinu
-v tomto roce je zachována nepřetržitá Klementinská teplotní řada
(Klementinum patří pod Karlovu univerzitu)

NEPŘETRŽITÁ KLEMENTINSKÁ TEPLOTNÍ ŘADA
-čím delší, tím lepší (usuzuje se nad oteplováním)
-je jediná středoevropská řada takto dlouhá
-nevyužívá se pouze pro nás, ale pro celou střední Evropu

STRNAD
-zakladatel, snaží se pozorování dostat i mimo Prahu
-zakladatel penologie (= součást agromet.)
-založil v ČR síť penologických stanic = přesný návod na pozorování, jsou zakládány u různých typů středních škol
-později se vyvíjí stanice meteorologické

r. 1800 – rozvíjení meteor. měření a pozorování pomocí přístrojů
-existují i meteor. stupnice (Celsiova stupnice…)
-měří se např. proudění vzduchu apod.

r. 1850 – technický rozvoj, KAREL KREIL → díky němu se používají samozapisující přístroje
1850 – 1900 – v Čechách se rozvíjí pozorovací stanice, souvisí se společností pro zvelebení orby, předchůdce akademických věd
-v ČR je největší síť, řada dobrovolných pozorovatelů, měření podle jednotných metod
-snaha o přímou předpověď pro zemědělce pomocí symbolů

1900 – chmurné období pro Klementinum, omezuje se měření
-pouze měření teploty 2x denně, prodány všechny přístroje v depozitáři

1918 – vznik Československa, koncipování českoslov. meteor. ústavu → zabývá se měřením, klimatologií apod.
-začíná vlastní vědecké práce, napojení na meteor. svazy

Benefikace Klementinské teplotní řady → ověření pravdivosti údajů
= převedení na současné hodnoty, použití statistic. metody nepřímé
Dr. HLAVÁČ – vedoucí kolektivu, která vede ověřování pravdivosti
-nauka o synotické meteorologii – studená fronta…
-moderní předpověď počasí

WMO – světová meteorologická stanice
-období 2. sv. války → používá se radar (rok 1945) – technický pokrok
-další pokrok – meteor. družice (60. léta) – pomáhá předpovídat počasí
-zavedení výpočetní techniky = automatické meteor. stanice (okamžité vyhodnocení jevů) např. čidla na teplotu u dálnic…"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou barevně vyznačeny.
Součástí práce je jedna drobná ilustrace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22853
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse