Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy mikroekonomie

Základy mikroekonomie

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje základům mikroekonomie. V úvodu definuje, čím se mikroekonomie zabývá, poté se zabývá hlavními tématy. Charakterizuje je a popisuje. Vše doplňuje o názorné grafy.

Obsah

1
Úvod
1.1
Co je ekonomie
1.2
Předmět ekonomické teorie
1.3
Ekonomická vzácnost
1.4
Výrobní faktory
1.4.1
Půda
1.4.2
Práce
1.4.3
Kapitál
1.4.4
Výnosy z výrobního faktoru
1.4.5
Výnosy z rozsahu
1.4.6
Alternativní použití výrobních faktorů
2
Formování trhu
2.1
Dělba práce
2.2
Peníze
2.3
Trh
2.4
Typy trhů
2.4.1
Trh místní, národní a světový
2.4.2
Trh dílčí a agregátní
2.4.3
Trhy produktů, peněz a výrobních faktorů
2.5
Tržní subjekty
3
Základní elementy trhu
3.1
Nabídka
3.2
Poptávka
3.3
Cena
3.4
Konkurence
3.5
Konkurence dokonalá a nedokonalá
3.6
Funkce trhu
4
Užitek spotřebitele a odvození poptávky
4.1
Cíl spotřebitele
4.2
Poptávka spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku
4.3
Poptávka spotřebitele při neměřitelnosti užitku
4.3.1
Indiferenční křivka, indiferenční mapa
4.3.2
Linie rozpočtu
4.3.3
Optimum spotřebitele
4.3.4
Odvození křivky poptávky
5
Vliv ceny
5.1
Změna ceny, důchodu a cen
5.2
Elasticita poptávky
5.3
Tržní poptávka
6
Chování firmy a formování nabídky
6.1
Produkční analýza v krátkém období
6.2
Náklady v krátkém období
6.3
Produkční analýza v dlouhém období
6.4
Náklady v dlouhém období
7
Příjmy, zisk a optimum firmy
7.1
Celkové, průměrné a mezní příjmy
7.2
Zisk firmy
7.3
Optimální výše výstupu firmy
8
Nabídka dokonale konkurenční firmy
8.1
Optimum dokonale konkurenční firmy
8.2
Nabídka a bod uzavření firmy v krátkém období
8.3
Bod zvratu
8.4
Vliv změn nákladů a ostatních faktorů na nabídku
8.5
Elasticita nabídky
8.6
Tržní nabídka
9
Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
9.1
Tržní rovnováha
9.2
Vliv změn poptávky a nabídky na tržní rovnováhu
9.2.1
Rovnováha z hlediska různých období
9.2.2
Rovnováha a současná změna poptávky a nabídky
9.2.3
Teorém pavučiny
10
Nedokonalá konkurence
10.1
Nedokonalá konkurence jako ekonomická realita
10.2
Obecná charakteristika nedokonalé konkurence
10.3
Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence
10.4
Optimum firmy v nedokonalé konkurenci
11
Chování firmy v nedokonalé konkurenci
11.1
Monopol
11.2
Oligopol
11.3
Monopolistická konkurence
12
Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy
12.1
Typy firem
12.2
Chování velké firmy
12.3
Alternativní cíle firmy
13
Formování cen na trzích výrobních faktorů
13.1
Určení cen výrobních faktorů
13.2
Transferový výdělek a ekonomická renta
13.3
Poptávka firmy po výrobním faktoru
13.4
Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci
14
Trh práce
14.1
Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence
14.1.1
Poptávka po práci
14.1.2
Nabídka práce
14.1.3
Rovnováha na trhu práce
14.2
Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence
14.2.1
Monopson
14.2.2
Odborové svazy na trhu práce
14.2.3
Bilaterální monopol
15
Trh kapitálu
15.1
Definice kapitálu a trh kapitálu
15.2
Nabídka na trhu kapitálu
15.3
Poptávka na trhu kapitálu
15.4
Rovnováha na trhu kapitálu
15.5
Výnosy z kapitálu
15.6
Trhy kapitálových statků
16
Rozdělování důchodů
16.1
Nerovnosti v důchodech a jejich měření
16.2
Přerozdělovací proces v ekonomice
17
Všeobecná rovnováha
17.1
Efektivnost ve výrobě
17.2
Efektivnost směny
17.3
Výrobně spotřební efektivnost
17.4
Všeobecná rovnováha
17.5
Dosažení všeobecné rovnováhy
17.6
Efektivnost a spravedlnost
18
Tržní selhání
18.1
Nedokonalá konkurence
18.2
Externality
18.3
Veřejné statky
18.4
Asymetrická informace
19
Působení státu na mikroekonomické subjekty
19.1
Mikroekonomická politika
19.2
Tržní selhání a stát
19.3
Stát a tržní rovnováha
19.4
Selhávání státu

Úryvek

"CO JE EKONOMIE
Obecná ekonomická teorie
-zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti
-popisuje abstraktní mechanismy jejich fungování, které nám pomáhají pochopit logiku reálných ekonomických procesů
-je vědou společenskou a její zkoumání musí vycházet z reality eko života společnosti a její závěry musí být pro společnost prakticky využitelné
-jiní ekonomové prosazují, aby byla ekonomická teorie chápána spíše jako formálně abstraktní vědní disciplína

Matematická větev
-matemat. větev eko teorie prosazuje názor, že kriteriem pravdivosti a vědeckosti v eko teorii je možnost matematického důkazu
-co nelze dokázat matematicky, nelze dokázat vůbec a proto je nepoužitelné

Společenská větev
-ekonomické teorie zásadně odmítá názor matem. větve
-odmítá matematiku v eko teorie používat
-argumentuje, že ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě a chování lidí nelze směstnat do vzorců

Pozitivní ekonomie
-přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je
-jejím cílem je tuto realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti jejího fungování

Normativní ekonomie
-zkoumá reality je tu pouze východiskem
-zjištěnou skutečnost hodnotí a hodnotí ji obvykle kriticky
-cílem je konstruovat předobraz dokonalejšího eko systému, aktivně se podílet na vývoji lidské společnosti

Mikroekonomie
 zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů – jednotlivců, domácností či firem

Makroekonomie
-zabývá se hospodářstvím jako celkem
-je pohledem zvenku, pohledem subjektu, který sám není bezprostředním účastníkem eko systému, ale vytváří pro jeho fungování podmínky

PŘEDMĚT EKONOMICKÉ TEORIE
-hledá pohnutky, které vedou lidi k tomu, aby uspokojovali své potřeby
-analyzuje způsoby, jakými mohou lidé své potřeby uspokojit
-vysvětluje ochotu lidí něco vyrábět
-zkoumá člověka s jeho neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů
(nesoulad mezi potřebami a zdroji pak člověka nutí vyrábět, vstupovat do eko vztahů s jinými lidmi, vytvářet eko strukturu společnosti)

EKONOMICKÁ VZÁCNOST
-Ekonomické statky
-jsou to předměty, které neexistují v neomezené míře
-statky, které je potřeba vyrábět, aby vůbec byly k dispozici
-jsou charakteristické svojí vzácností"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistého textu v práci je cca 66 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15317
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse