Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy obecné pedagogiky - metodologie

Základy obecné pedagogiky - metodologie

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozdělením metod v pedagogice dle různých aspektů: klasifikace didaktických metod podle J. Maňáka (metody podle pramene poznání a typu poznatků (poznatkové) – aspekt didaktický, metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků – aspekt psychologický, struktura metod z hlediska myšlenkových operací – aspekt logický, varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu – aspekt procesuální, varianty metod z hlediska výukových metod a prostředků – aspekt organizační), metody mravní výchovy ve školních podmínkách podle S. Kučerové (metody mravního uvědomování, metody mravní aktivity).

Obsah

Klasifikace didaktických metod podle J. Maňáka, 2001
1.
Metody podle pramene poznání a typu poznatků (poznatkové) – aspekt didaktický
1.1
Metody slovní
1.1.1.
Metody monologické
1.1.2.
Metody dialogické
1.1.3.
Metody písemných prací
1.1.4.
Metody práce s knihou
1.2
Metody názorně demonstrační
1.2.1
Metody pozorování předmětů a jevů
1.2.2
Metody předvádění – předmětů, modelů, pokusů
1.2.3
Demonstrace statických obrazů
1.2.4
Projekce statická a dynamická
1.3
Metody praktické
1.3.1
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
1.3.2
Žákovské laborování
1.3.3
Pracovní činnosti v dílnách a na pozemku
1.3.4
Grafické a výtvarné činnosti
2.
Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků – aspekt psychologický
2.1
Metody sdělovací
2.2
Metody samostatné práce žáků
2.3
Metody badatelské, výzkumné
3.
Struktura metod z hlediska myšlenkových operací – aspekt logický
3.1
Postup srovnávací
3.1.1
Postup induktivní
3.1.2
Postup deduktivní
3.1.3
Postup analyticko – syntetický
3.2
Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu – aspekt procesuální
3.2.1
Metody motivační
3.2.2
Metody expoziční
3.2.3
Metody fixační
3.2.4
Metody diagnostické
3.2.5
Metody aplikační
3.3.
Varianty metod z hlediska výukových metod a prostředků – aspekt organizační
3.3.1
Kombinace metod s vyučovacími formami
3.3.2
Kombinace metod s vyučovacími pomůckami
Metody mravní výchovy ve školních podmínkách podle S. Kučerové
4.
Metody mravního uvědomování
4.1
Metody rozumové instrukce
4.1.1
Metoda požadavků
4.1.2
Metody vysvětlování
4.2
Metody citového a názorného působení
4.2.1
Metody vyvolávání a tlumení citů – sugesce, agitace, eliminace, substituce, degravace, sublimace
4.2.2
Metody přesvědčování
4.2.3
Metoda příkladu
4.3
Metody rozvoje morálního úsudku
5.
Metoda řešení mravních dilemat
6.
Metody mravní aktivity
6.1
Metody usměrňování činnosti dětí a mládeže
6.1.1
Metoda režimu
6.1.2
Metoda očekávání, projev očekávání, slib a výstraha, soutěž, závazek
6.1.3
Metoda kontroly – dozor
6.1.4
Metoda hodnocení – odměny a tresty
6.2
Metody utváření situací pro samostatnou činnost dětí a mládeže
6.2.1
Metoda prověřování úkolem nebo funkcí
6.2.2
Metoda utváření samosprávy a spolupráce se samosprávou

Úryvek

"Klasifikace didaktických metod podle J. Maňáka, 2001:

A. Metody podle pramene poznání a typu poznatků (poznatkové) – aspekt didaktický

I. Metody slovní

1. metody monologické – vysvětlování, přednáška
Přednáška je tradiční metoda, která systematicky vykládá tématicky ucelenou látku, zdůrazňuje vztahy, význam poznatků pro praxi. Je to metoda monologická a proto nevýhodu v nedostatku kontaktu s posluchačem. Přednáška je hlavní metodou na vysokých školách, kde by studenti měli být zralí k udržení pozornosti v trvání maximálně 90 minut. Moderní přednáška se snaží odstranit nedostatek zpětné vazby s posluchačem vkládá do monologu vyučujícího dialogické pasáže, přesně tématický ohraničené a časově omezené. Rovněž doplňuje slovní výklad předváděním názorných pomůcek. Modifikací přednášky je např. úvodní výklad v semináři, který navozuje tématicky seminární diskusi.
Vysvětlování je metoda racionální používaná k hápání příčin, souvislostí a podstaty. Předpokládá pohotovost v myšlení a pozornost při sledování učitele žákem. Vysvětlování může být součástí přednášky, výkladu i diskuse. Je náročné na komunikaci, hlavně jazykovou. Přesné užívání pojmů a odborná terminologie je průvodním rysem. Rovněž předkládání důkazů o správnosti poznatků je typickou vlastností této frekventované metody jak na základních, tak středních školách, zvláště pak na školách vysokých při odborné a vědecké komunikaci. Vysvětlování je spojeno s popisem, jako východiskem vysvětlování, např. technologů, strojařů.

2. metody dialogické – rozhovor, diskuse, dramatizace
Rozhovor je metoda založená na komunikačním partnerství, které vzniká při zkoumání, nebo sdělování informací, poznatků, zkušeností. Nejjednodušší formou je střídání otázek a odpovědí, někdy odpovědí předpokládaných, žádaných. Rozhovor může mít různou hloubku a šířku:
- učitel položí otázku a na ni opovídá jeden žák, nebo postupně další žáci
- učitel položí otázku a na ni dostane odpovědi různé od různých účastníků
- učitel položí otázku, žáci odpovídají různě, jejich odpovědi vyvolávají otázky spolužáků mezi sebou
Dialog je metoda objevující podstatu pravdy dynamickém poznávacím úsilí partnerů. Neopominutelnou vlastností této metody je rovnocenná aktivita partnerů, nebo dalších účastníků. Je-li účastníků více a tematicky se nesoustřeďuje na jeden obsah, můžeme mluvit o diskusi. V diskusi již musí být dohodnut řád, organizace a kdo ji povede, nemusí to být vždy učitel. Na středních a vysokých školách může mít diskuse několik modifikací:
- sympozium – několik účastníků přednese názor na určitý problém. Ostatní se v diskusi k předneseným názorům vyjadřují a diskuse se rozšíří na všechny účastníky, takže jsou vyjádřeny všechny názory a je třeba je uspořádat.
- debata – forma diskuse oponentů s protikladnými názory, Ostatní účastníci se přidávají na jednu, nebo druhou stranu.
- interview – jde o diskusi s odborníkem. Může jít o diskusi se zvláště vynikajícím učitelem. Účastníci předloží otázky, odborník na ně odpovídá.
- panelová diskuse, porota, kulatý stůl - skupina odborníků se sejde se zájemci o určitou problematiku. Postupně vyjadřují své názory, ostatní sledují a zasahují otázkami i vlastními názory.
Dramatizace jako metoda byla u nás velmi málo používána. Nyní se rychle rozšiřuje. V jazykovém vyučování si udržela své místo v procvičování konverzace a jazykové komunikace. Dramatizace má velký význam pro sociální komunikaci a spíše se rozvíjela v mimoškolní výchově. Známý je také spis J, A, Komenského, Škola hrou."

Poznámka

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8972
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse