Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy práva - normotvornost právních norem, trestní, pracovní a občanské právo

Základy práva - normotvornost právních norem, trestní, pracovní a občanské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Práce seznamuje se základy práva. Zabývá se normotvorností právních norem. Zejména druhy právních norem a jejich platností. Informuje o systému právního řádu a právní odpovědnosti. Věnuje se výkladu trestního, pracovního a občanského práva.

Obsah

1.
Normotvornost právních norem
1.1.
Pojem, co je to právo, právní norma
1.2.
Prameny práva
1.3.
Struktura a druhy právních norem
1.4.
Platnost a účinnost právních norem
1.5.
Pojem právní vztahy – charakteristika
1.6.
Právní skutečnosti a jejich druhy
1.7.
Systém právního řádu
1.8.
Právní odpovědnost
1.9.
Legislativní proces
1.10.
Státní moc
1.11.
Dělba moci
2.
Trestní právo
2.1.
Co je trestní právo, z jakých právních norem vychází
2.2.
Skutková podstata trestního činu
2.3.
Vývojová stádia trestního činu
2.4.
Spolupachatelství
2.5.
Druhy trestu
3.
Pracovní právo
3.1.
Co to je pracovně-právní vztah
3.2.
Vznik, změna a zánik pracovního poměru
3.3.
Přestávky v práci
3.4.
Náhrada škody pracovně-právních vztahů
4.
Občanské právo
4.1.
Základní charakteristika občanského práva
4.2.
Účastníci, subjekty
4.3.
Zastoupení
4.4.
Právní úkony
4.5.
Čas jako právní význam skutečnosti
4.6.
Vlastnické právo
4.7.
Spoluvlastnictví
4.8.
Zástavní právo
4.9.
Zadržovací právo
4.10.
Dědické právo
4.11.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody v
4.12.
Občanskoprávních vztazích

Úryvek

"Platnost a účinnost právních norem

Právní norma nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.
Platnost právní normy znamená, že norma se stala součástí platného právního řádu poté, kdy byla stanoveným způsobem schválena kompetentními orgány a vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR.

Účinnost právní normy znamená její závaznost, je to okamžik, od kterého se musíme začít právní normou řídit.
Mezi platností a účinností bývá zpravidla určitá časová mezera, tzv. lagisvakanční lhůta.
Právní norma nabývá účinností zpravidla dnem, který je v právní normě uveden nebo obecně 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Právní norma pozbývá účinnosti uplynutím času nebo zrušením.

Nová právní norma ruší právní normy, které jí předcházely. Výčet zrušených právních norem obsahuje derogační klauzule.
Některé právní normy pouze částečně mění právní normy předcházející, jedná se o novelizaci právních norem.

Právní norma může být zrušena nebo změněna pouze právní normou o stejné nebo vyšší právní síle.

Pojem právní vztahy – charakteristika

Právní vztah je společenský vztah, který je upraven právní normou.

Účastníci právního vztahu vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností.

Předpoklady vzniku právního vztahu:
- Musí existovat platná a účinná právní norma, která tento vztah upravuje
- Musí nastat určitá skutečnost, se kterou právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, tzv. právní skutečnost

Každý právní vztah má danou strukturu:
1. subjekt právního vztahu (účastník) – fyzické osoby, právnické osoby, stát
2. obsah právního vztahu – práva a povinnosti účastníků právního vztahu
3. předmět právního vztahu – to, k čemu směřují subjektivní práva a povinnosti účastníků právního vztahu:
- věci - movité či nemovité
- práva – lidská práva, politická práva
- hodnoty lidské osobnosti nemateriální povahy – čest, život, zdraví
- lidské chování a jeho výsledky – právní zastoupení, služby
- výsledky duševní činnosti - vynález"

Poznámka

Práce je částečným výpisem zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákon.
Tato práce čerpá ze zdrojů: http://www.epravo.cz/top/clanky/pojmove-znaky-trestneho-cinu-16944.html; www.k3.silesnet.cz/Materialy/Pravo/teze2.doc.
Vysoká škola podnikání, a. s., Studijní program Ekonomika a management, Studijní obor Podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse