Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy sociologie

Základy sociologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá základní informace o vědeckém oboru sociologie a seznamuje s jejími poznatky v několika vybraných oblastech. Po zasazení vzniku disciplíny do období přeměny tradiční společnosti na moderní rozděluje sociologii na obecnou a aplikovanou a načrtává jednotlivé kroky výzkumného procesu. V návaznosti charakterizuje metody sběru dat používané v sociologii a nastiňuje myšlenky významných osobností její historie. Poté se obrací k typickým tématům oboru, jimiž jsou kultura, sociální skupiny a socializace, a popisuje, k jakým poznatkům o nich sociologie dospěla.

Obsah

1.
Vznik sociologie a její úkoly
2.
Dělení sociologie
2.1.
Sociologie obecná a aplikovaná
2.2.
Sociologický výzkum
3.
Kroky výzkumného procesu
4.
Metody sociologie
4.1.
Práce v terénu
4.2.
Rozhovor
4.3.
Historická analýza
4.4.
Experimenty
4.5.
Biografie, deníky, konverzační analýza, dotazníky
5.
Významní sociologové
5.1.
Auguste Comte
5.2.
Herbert Spencer
5.3.
Vilfredo Pareto
5.4.
Émile Durkheim
5.5.
Georg Simmel
6.
Kultura
6.1.
Vymezení a znaky
6.2.
Dělení kultury
7.
Sociální skupiny
7.1.
Vymezení
7.2.
Rozdělení
7.2.1.
Podle počtu
7.2.2.
Podle typu vazeb
7.2.3.
Podle formality
7.2.4.
Podle členství
7.3.
Skupinové normy
7.4.
Rodina
7.4.1.
Vymezení, znaky, funkce
7.4.2.
Formy výchovy
8.
Socializace osobnosti
8.1.
Vymezení
8.2.
Sociálně izolovaní jedinci
8.3.
Znaky
8.4.
Mechanismy socializace
8.4.1.
Sociální činnost
8.4.1.1.
Hra
8.4.1.2.
Učení
8.4.1.3.
Práce
8.4.2.
Imitace
8.4.3.
Identifikace
8.4.4.
Sugesce
8.5.
Socializace jednotlivých stránek lidské bytosti
8.5.1.
Socializace myšlení
8.5.2.
Socializace citů

Úryvek

"- společenská věda, která vznikla a rozvíjela se v průběhu 17. – 18. století
- vyčlenila se z filozofie a vznikala od přechodu tradiční společnosti ke společnosti moderní
- společnost tradiční přetrvávala celý starověk a středověk, neznala dnešní podobu měst (místo toho žili v aglomeracích – menší uskupení vesnic), výroba věcí probíhala jen pro vlastní potřeby, vztahy ve společnosti byly přátelštější, omezená možnost migrace (stěhování a cestování) obyvatelstva, pouze ústní přenos informací
- společnost moderní nám nastoupila v novověku, vznikla na základě několika změn (vědecko-technická revoluce a ostatní revoluce – Anglická buržoasijní revoluce a Velká francouzská revoluce), důležitou roli sehrála reformace (snaha o nápravu církve a omezení její moci – Jan Hus, Martin Luther)

- 2 základní úlohy sociologie:
1) zajištění stability moderního společenského řádu takovým způsobem, aby byl pevnější než řád tradiční společnosti
2) snaha zajistit lepší přizpůsobivost nového řádu moderní společnosti
- sociologie je věda, která spolupracuje s psychologií, filozofií, právem, politologií a okrajově také s antropologií a ekonomií

DĚLENÍ SOCIOLOGIE
1) sociologie obecná
- definice obecných sociologických pojmů a institucí

2) sociologie aplikovaná
- řeší konkrétní předmět – dělí se podle oblastí, které zkoumá:
sociologie mládeže
sociologie rodiny
sociologie práce
sociologie armády
sociologie životního stylu

- pomezní disciplínou mezi psychologií a sociologií je sociální psychologie
- sociologický výzkum – metody zkoumání řeší sociologické otázky (např. Jak je možné, že v dnešním světě existuje hladomor?; Jaké jsou životní podmínky menšin?; Jaký dopad má na naši společnost nadměrné užívání informační techniky – internetu, icq a skype?; Podněcuje film a televize násilné trestné činy?; …)

- existuje několik typů otázek
a) srovnávací
hledají souvislosti mezi 2 jevy – např. Existují rozdíly mezi evropským a americkým soudním systémem?
b) otázky vývojového charakteru
srovnávají současnost a minulost – např. Jaké jsou rozdíly mezi věznicemi dnes a v 18. století?
c) teoretické
interpretují to, co daná fakta znamenají – např. Co znamená socializace?"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22937
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse