Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy speciální teorie relativity

Základy speciální teorie relativity


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá speciální teorií relativity. Práce seznamuje se základními principy, popisuje a objasňuje relativnost současnosti, dilataci času kontrakci délek atd. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Autor speciální teorie relativity
2.
Princip relativity
3.
Princip stálé rychlosti světla
4.
Princip kauzality
5.
Relativnost současnosti
6.
Dilatace času
7.
Kontrakce délek
8.
Relativistické skládání rychlostí
9.
Relativistická hmotnost

Úryvek

"Autorem speciální i obecné teorie relativity je Albert Einstein. Speciální teorie relativity se od obecné liší tím, že vyšetřuje pouze speciální typ pohybu: rovnoměrný přímočarý pohyb. Její hlavní myšlenky publikoval v roce 1905. Speciální teorie relativity je založena na dvou principech:
 PRINCIP RELATIVITY: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, nákresy a vzorce o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fb7d44361b8.zip (649 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_specialni_teorie_relativity.pdf (689 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse