Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy stavebních materiálů 2

Základy stavebních materiálů 2

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oboru stavebnictví se ve své první části věnuje vlastnostem vybraných stavebních materiálů, v části druhé poté rozebírá principy a charakteristiky některých stavebních konstrukcí. Srozumitelným způsobem seznamuje s povahou, výrobou, využitím či složením materiálů od silikátových autoklávovaných výrobků po izolační hmoty a následně podává výklad podoby, funkcí, prvků či využití stavebních konstrukcí z rozmanitých materiálů. Přechozí část výkladového textu ze stavebnictví naleznete zde Základy stavebních materiálů 1.

Obsah

1
Stavební materiály
1.1.
Silikátové autoklávované výrobky
1.1.1.
Princip autoklávování
1.1.2.
Výrobky
1.2.
Výrobky s vlákny s cementovým tmelem
1.2.1.
Vlastnosti azbestocementu
1.2.2.
Azbestocementové výrobky
1.2.3.
Ostatní výrobky s vlákny
1.3.
Keramika
1.3.1.
Technologie výroby
1.3.2.
Suroviny
1.3.3.
Cihlářské výrobky
1.3.4.
Zdravotní keramika
1.3.5.
Porcelán
1.3.6.
Kamenina
1.3.7.
Žárovzdorná keramika
1.3.8.
Keramické obkladačky a dlaždice
1.4.
Kovy
1.4.1.
Železné kovy
1.4.2.
Hliník a jeho slitiny
1.4.3.
Jiné neželezné kovy a slitiny
1.5.
Sklo
1.5.1.
Základní suroviny
1.5.2.
Výroba skla
1.5.3.
Vlastnosti skla
1.5.4.
Druhy stavebního skla
1.6.
Syntetické polymery
1.6.1.
Klasifikace syntetických polymerů
1.6.2.
Vlastnosti syntetických polymerů
1.6.3.
Kompozitní materiály
1.6.4.
Typické použití polymerů
1.7.
Živice
1.7.1.
Asfalty
1.7.2.
Dehty
1.8.
Dřevo
1.8.1.
Dřevo jako pojem
1.8.2.
Druhy dřevin
1.8.3.
Vlastnosti dřeva
1.8.4.
Druhy dřevěných výrobků pro stavebnictví
1.9.
Izolační hmoty
1.9.1.
Izolační hmoty proti vodě a vlhkosti
1.9.2.
Tepelné izolační hmoty
1.9.3.
Izolace proti chemickým vlivům
1.9.4.
Izolace proti hluku a otřesům
2.
Vybrané stavební konstrukce
2.1.
Konstrukce z keramických materiálů
2.1.1.
Svislé nosné konstrukce
2.1.2.
Vodorovné nosné konstrukce
2.1.3.
Svislé nosné konstrukce – příčky
2.1.4.
Poruchy a rekonstrukce zděných budov
2.2.
Dřevěné konstrukce
2.2.1.
Vývoj dřevěných konstrukcí
2.2.2.
Současné trendy
2.2.3.
Základy navrhování
2.2.4.
Mezní stavy únosnosti
2.2.5.
Mezní stavy použitelnosti
2.2.6.
Rovinné dřevěné konstrukce
2.2.7.
Prostorové dřevěné konstrukce
2.2.8.
Dřevěné konstrukce zastřešení
2.2.9.
Dřevěné konstrukce budov
2.2.10.
Ochrana dřevěných konstrukcí
2.3.
Betonové konstrukce
2.3.1.
Specifikace vlastností betonu
2.3.2.
Železový beton
2.3.3.
Předpjatý beton
2.3.4.
Teorie výpočtu betonových konstrukcí
2.3.5.
Vícepodlažní objekty
2.4.
Ocelové konstrukce
2.4.1.
Materiál a normy
2.4.2.
Spolehlivost konstrukcí
2.4.3.
Navrhování ocelových prvků
2.4.4.
Ocelobetonové konstrukce
2.4.5.
Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce
2.4.6.
Navrhování mostů
2.4.7.
Koroze

Úryvek

"2.6 Silikátové autoklávované výrobky
2.6.1 Princip autoklávování
- soudružnost hlavně na působení fyzikální vazby
- u autoklávovaných výrobků se pevnost dosahuje chemickou reakcí mezi kyselým pojivem a zásaditým pojivem
- k dosažení chemické aktivity musí být suroviny co nejjemněji umleté
2.6.2 Výrobky
2.6.2.1 Vápenopískové cihly
- vyrábějí se z odpadních křemičitýchpísků, vápna, vody a BaCO3, z poměrně suché směsi se lisují cihly nebo zdící kvádry, které se autoklávují
2.6.2.2 Tvrzená křemelina
- křemelina těžená u Borovan se zpravovává na tvrzenou křemelinu, spolu s vápnem, cementem, pilinami a vodou
2.6.2.3 Lignát
- deskový materiál vyráběný z cementu, vápna vodního skla a dřevotých vláken, směs se lisuje do desek a utoklávuje

2.7Výrobky s vlákny s cementovým tmelem
-průmyslově vyráběné tenkostěnné výrobky ze směsi vláken, cementu, vody a případně barviv, výsledným tvarem jsou desky rovné či vlnité, různé trouby a tvarovky
2.7.1 Vlastnosti azbestocementu
- má díky vyztužení azbestovými vlákny výborné mechanicé vlastnosti s výhradou, že díky jejich jednosměrné orientaci se chová izotropně
- má malou pórovitost – dostatečně mrazuvzdorný, nepropustný pro vodu
2.7.2 Azbestocementové výrobky
- výrobky deskové – hladká krytina, vlnovky, rovinné desky, obkladačky
- trouby – tlakové včetně spojek, kanalizační včetně spojek a tvarovek, kouřové potrubí
- ostatní výrobky – květinové mísy, truhlíky, splachovací nádržky, výrobky pro elektroinstalaci
2.7.2.1 Hladká krytina
- vhodná pro všechny typy střešních konstrukcí se spádem větší než 20°
- podle tvaru: šablony, čtverce, obdélníky, šindele, plástve, šupiny, příložky, krajovou
2.7.2.2 Azbestocementové vlnovky
- vhodné na krytí střech se sklonem nad 11° a na obklady stěn výrobních objektů všeho druhu
2.7.2.3 Azbestocementové desky rovinné
- vyráběly se jako lisované s objemovou hmot.od 1750 do 1800kg/m3 a nelisované s objemovou hmot.od 1500 do 1600kg/m3
- používaly se na konstrukce obvodových stěn, vnější obklady zdiva a fasád, při dostatečném zateplování, na podhledy, příčky a obklady
2.7.3 Ostatní výrobky s vlákny
- jsou vyráběny z anorganických hydraulických pojiv nebo z vápníkového silikátu a vláken
2.7.3.1 Vláknocementové desky rovinné
- buď barevné nebo nebarevné, s otvory pro připevnění nebo bez nich
2.7.3.2 Vláknocementové střešní vlnovky a tvarovky
- klasifikují se podle výšky profilu do pěti kategorií
2.7.3.3 Vláknocementové rovinné desky
- desky neobsahují azbest, jsou určeny pro použití v exteriérech i interiérech staveb bytových a občanských
- nejsou určeny na střešní krytiny do chemicky agresivního prostředí"

Poznámka

V práci se objevují četné překlepy.
Zpracováno formou odrážek. Důležité orientační body textu jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22852
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse