Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce - maturitní otázka

Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce - maturitní otázka


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka s názvem Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce. V práci obsaženy pojmy demokracie, diktatura, teokracie, monarchie (konstituční, absolutní a parlamentní), republika, centralizovaná nebo decentralizovaný stát, federace, konfederace, moc zákonodárná, výkonná, soudní. V části o vzniku práva a pramenech práva, ústava, obecně závazné vyhlášky, vládní nažízení, vyhlášky obci a měst, precedens, právní obyčeje, smlouva, kolektivní smlouva. U společenských a sociálních norem pak společenské vztahy, konflikty, sociální sankce, tresty,
Obsah:
1. Stát
a) Charakteristické znaky státu
b) Formy státu - dělení podle toho, kdo vykonává státní moc, kdo stojí včele státu, rozdělení státu podle rozvržení výkonu státní moci nebo na co se dělí na
c) Struktura demokratického právního státu
2. Vznik práva a prameny práva
a) Normativní právní akty
b) Soudní a právní precedenty
c) Právní obyčeje
d) Normativní smlouvy
3. Společnost a sociální normy
4. Znaky právních norem
a) Obecná závatnost
b) Státem stanovená nebo uznávaná
c) Možnost státního donucení
5. Funkce práva
a) Zajištění pořádku
b) Legitimita výkonu veřejných funkcí
c) Vymezení práva a povinnosti v sociální interakci
d) Usnadnění kooperativního jednání
e) Nástroj řešení konfliktů
f) Zajištění přenosu kulturních vzorců chování
Úryvek z práce:
"Stát – jde o organizované společenství osob žijících trvale na určitém území.
Charakteristické znaky státu:
a)soustava orgánů – vykonávající státní moc
b)ohraničené území na které se vztahuje působnost těchto orgánů
c)občané (obyvatelstvo)
d)ozbrojená moc (policie, vojsko)
e)právní subjektivita – to je způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích
Formy státu
Stát můžeme rozdělit, podle různých hledisek
1.Kdo vykonává státní moc
a)demokracie = vláda lidu
přímá referendum: přímé hlasování a rozhodování o státních věcech
nepřímá – zastupitelstva: vláda pomocí volených orgánů
b) Diktatura – je protikladem demokracie, rozhoduje určitý jedinec, nebo skupina pomocí
represe (poslušnost se vynucuje násilím)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43dfa524cd1cd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_teorie_prava.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse