Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy účetnictví

Základy účetnictví


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje téma z účetnictví jako jsou základy účetnictví, které lze brát jako přípravu k maturitní otázce z účetnictví. Rozebírá způsoby vedení evidence, finanční a manažerské účetnictví, výsledkové účty nebo třídění účtů.

Obsah

1.
Způsoby vedení evidence
2.
Finanční a manažerské účetnictví
3.
Rozpis rozvahy do účtů
4.
Základní změny na rozvahových účtech
5.
Výsledkové účty
6.
Podrozvahové účty
7.
Třídění účtů

Úryvek

"3.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti

• Dokonce roku 2003 existovali dvě účetní soustavy – jednoduché a podvojné účetnictví
• Od 1.1.2004 bylo jednoduché účetnictví podnikatelských subjektů zrušeno a nahrazeno daňovou evidencí


3.2. Finanční a manažerské účetnictví


• Vnitropodnikové účetnictví (účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů, aby bylo možné sledovat náklady podle jednotlivých činností, hospodářských středisek, zakázek apod.)
• Kalkulace (stanovení nákladů na jednotku výkonu)
• Rozpočetnictví (plán výkonu jednotlivých vnitropodnikových útvarů)

Manažerské účetnictví je plně v kompetenci podniku, mohou být používány různé postupy a metody, které zabezpečí využitelné informace pro žádaný účet."

Poznámka

Práce obsahuje části naskenované z učebnice.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x571b87e239931.zip (2808 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_ucetnictvi.doc (2921 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse