Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy účetnictví - zápisky

Základy účetnictví - zápisky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zaobírají základy účetnictví. Charakterizují účetní doklady, věnují se jednotlivým typům majetku podniku i zdrojům jejich financování. Seznamují s principy daňové evidence, rozepisují se o rozvaze a její struktuře a také se zabývají účtováním zboží, mezd a daně z přidané hodnoty. Veškerá látka je doplněna konkrétními příklady zaúčtování.

Obsah

1.
Účetnictví
1.1.
Účetnictví musí poskytovat tyto informace
1.2.
Funkce
1.3.
Právní předpisy, povinnosti vést účetnictví
1.4.
Další informace pro vedení účetnictví
1.5.
Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
1.6.
Fyzická osoba, podnikání
1.7.
Hospodářský výsledek
1.8.
Manažerské účetnictví
2.
Účetní doklady
2.1.
Členění
2.2.
Náležitosti
2.3.
Vyhotovování
3.
Daňový doklad
3.1.
Úpravu lze provádět
4.
Majetek podniku a zdroje financování majetku
4.1.
Členění obchodního majetku
5.
Dlouhodobý majetek
5.1.
Do dlouhodobého majetku patří
6.
Oběžný majetek
6.1.
Krátkodobý finanční majetek
6.2.
Pohledávky
7.
Zdroje financování majetku
8.
Inventura majetku a závazků
9.
Daňová evidence (DE)
9.1.
Charakteristika
9.2.
Deník příjmů a výdajů
10.
Základy účetnictví
11.
Rozvaha
11.1.
Obsah, zobrazení
11.2.
Druhy, funkce, příklad
11.3.
Struktura
11.4.
Změny rozvahových položek
11.4.1.
Koloběh majetku
11.4.2.
Základní typy změn v rozvaze
12.
Rozvahové účty
12.1.
Rozpis rozvahy do účtů
12.2.
Základní změny na rozvahových účtech
12.3.
Výsledkové účty
12.4.
Podvojný účetní zápis obraty a zůstatky na účtech
12.5.
Shrnutí – pravidla
12.6.
Podrozvahové účty
12.7.
Základy účtování na syntetických útech
13.
Pokladní kniha
14.
Ceniny
15.
Účetní deník
16.
Bankovní účty
16.1.
Běžný bankovní účet
17.
Vymezení zásob materiálu
17.1.
Evidence a oceňování materiálu
17.2.
Oceňování materiálu
18.
Daň z přidané hodnoty při nákupu materiálu
18.1.
Zákon o DPH
18.2.
Výpočet DPH
19.
Základní účtování zboží
19.1.
Pojem zboží
19.2.
Účtování nákupu zboží, prodeje zboží
20.
Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
20.1.
Vymezení DHM
20.2.
Definice
20.3.
Evidence
20.4.
Minimální obsah inventární karty
20.5.
Obsah inventární karty
20.6.
Oceňování DHM při pořízení nákupem
20.7.
Účtování při pořízení DHM
20.8.
Schéma účtování
21.
Odpisování DHM
22.
Opakování účtování na syntetických účtech
23.
Oceňování majetku
24.
Zboží, dlouhodobý hmotný majetek
25.
Zrychlené odepisování
26.
Účtování mezd
26.1.
Daň z příjmů fyzických osob
26.2.
Zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnanec
26.3.
Zdravotní a sociální, které platí podnik
26.4.
Základní účtování nákladů a výnosů
26.5.
Druhové členění nákladů a výnosů
26.6.
DPH
26.7.
Hlášení o DPH
27.
Účetní rozvrh
28.
Obraty a zůstatky na účtech
29.
Účty syntetické a analytické
30.
Účetní knihy

Úryvek

"Vyhotovování ÚD
-účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu (v návaznosti na právnípředpisy)

Daňový doklad - zákon o DPH
-údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvanlivost zápisu, a musí být po celou dobu své úschovy plně čitelný
- opravy v ÚD nesmějí vést k neúplnosti, nesprávnosti, neplatnosti

Úpravu lze provádět tímto způsobem
a)k chybnému (původnímu) dokladu vyhotovíme nový opravný účetní doklad
b) vyznačíme opravu přímo na opravovaný doklad, tvz. Bezdokladový způsob – chybný údaj na ÚD se slabě přeškrtne tahem, aby zůstal čitelný, nad původní údaj na dokladu uvede správný údaj, kdo kdy opravil ÚD
př. chybně 1 200 správně 5 200 - správně 200
1) ÚD doplněk + 400
2) ÚD účetní storno - 1 000
3) ÚD úplný storno+ 5 200 – 1 200
Oběh ÚD a postup při jejich zpracování
Závisí na organizaci ve firmě


[schéma]


1)přezkušováním rozumím kontrolu účetního dokladu z hlediska věcné a formální stránky
- věcná se týká prověření správnosti údajů na ÚD (př. kontrola zda faktura za nákup zboží odpovídá skutečně dodanému množství zboží, druhu jakosti, zda byli účtovány smluvené ceny)
- formální se zaměřuje na ověření úplnosti ÚD
2) Příprava dokladů k zúčtování zahrnuje tyto činnosti
- třídění dokladů
- označování dokladů
- evidence
- určení účtovacího předpisu
3) Účetní zápisy se provádí v účetních knihách
4) založení do pořadačů (šanonů)
- ÚD jsou důležitým průkazným materiálem, proto musí být pečlivě uschovány tak, aby je bylo možno použít při kontrole

Majetek podniku a zdroje financování majetku
-majetek potřebuje podnik k podnikání (př. budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby)
- obchodním majetkem jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činnosti využívá

Členění obchodního majetku
-dlouhodobý majetek (budovy, stavby, pozemky)
- oběžný majetek

Dlouhodobý majetek
-majetek, který slouží více než 1 rok, neztrácí formu

Do dlouhodobého majetku patří"

Poznámka

Výpisky z účetnictví z prvního ročníku nástavbového studia. Obsahují množství tabulek a schémat, rozsah čistého textu je cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22174
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse