Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy účtování mezd

Základy účtování mezd


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Otázka obsahuje popis účtování mezd zaměstnanců. Legendy k účtování a také přehledně a stručně vysvětlenou otázku.

Obsah

1.
Účtování mezd a pohledávek vůči zaměstnancům
2.
Nemocenské dávky
3.
Pojistné na sociální a zdravotní
4.
Daň z příjmu ze závislé činnosti
5.
Pohledávky a ostatní závazky vůči zaměstnancům
6.
Mzdová evidence
7.
Výpočet mzdy

Úryvek

"8.1. Účtování mezd a pohledávek vůči zaměstnancům
• Vymezení pojmů mzdy a jednotlivých složek mzdy
 Charakteristika mzdy
 Základní mzda
 Náhrada mzdy
 Příplatky
 Prémie a odměny
• Výpočet mzdy
 Čistá mzda
 Částka k výplatě
 Srážky ze mzdy
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Výplata mzdy
• Zúčtovací listina a vzorové listy uč. Str. 107 – 108
Schéma účtování mezd
Legenda:
1. Vnitřní účetní doklad (VÚD) přiznání hrubé mzdy
2. Vnitřní účetní doklad (VÚD) zdravotní pojištění (4, 5%) hrazené zaměstnancem
3. Vnitřní účetní doklad (VÚD) sociální pojištění (6, 5%) hrazené zaměstnancem
4. Vnitřní účetní doklad (VÚD) záloha na daň z příjmů FO (fyzických osob)
5. Vnitřní účetní doklad (VÚD) zdravotní pojištění (9%) hrazené zaměstnavatelem
6. Vnitřní účetní doklad (VÚD) sociální pojištění (25%) hrazené zaměstnavatelem
7. Výpis z běžného účtu (VBÚ) úhrada:
7a) odvod zdravotního pojištění (13,5%)
7b) odvod Sociálního pojištění (31, 5%)
7c) odvod zálohy na daň z příjmů FO
7d) výplata mzdy zaměstnanci na BÚ nebo v hotovosti
• Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci a za její výsledky podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, ve vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě

• Základní mzda:
 Úkolová
 Časová
 Podílová
 Smíšená
• U úkolové mzdy je třeba sestavit výkaz práce, ve kterém je uveden druh práce, jednotka a sazba za jednotku
• Na konci měsíce se doplňuje množství vykonané práce"

Poznámka

Práce obsahuje příklady účtování o rozsahu cca 2,5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56d7f3d0ebed2.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_uctovani_mezd.doc (153 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse