Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zákon versus precedent

Zákon versus precedent

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve ptá po smyslu debat na téma co je lepší - evropské, nebo angloamerické právo. Poté charakterizuje jednotlivé okruhy a systém fungování obou typů práva. U angloamerického i evropského práva dále vymezuje jednotlivé typy, které mezi sebou porovnává. V závěru se autorka zamýšlí nad tím, zda lze aplikovat angloamerické právo v evropských podmínkách a ukazuje vlivy kontinentálního práva na právo angloamerické a opačně.

Obsah

1.
Případ zákon vs. precedent
2.
Co je „dobře“ a co je „špatně“?
3.
Kontinentální model
3.1
Okruh práva francouzského
3.2
Okruh práva rakouského
3.3
Německý občanský zákoník
3.4
Právo švýcarské
3.5
Právo skandinávských zemí
4.
Angloamerický (anglosaský) model
4.1
Právo anglické
4.1.1
Právo soudcovské
4.1.2
Právo zákonné (psané)
4.1.3
Právo obyčejové
4.1.3.1
General Customs of The Realm
4.1.3.2
Local Customs
4.1.2
Právní literatura
4.2
Právo USA
4.2.1
Právo soudcovské (judge made law, case law)
4.2.2
Zákonodárství (legilation)
5
Existuje řešení? – aplikace a vlivy obou práv

Úryvek

“ Kontinentální model

Systémem kontinentálním nazýváme systém občanského práva, který se vyvinul na základě recepce práva římského, nicméně v procesu dlouhého vývoje získalo vlastní charakter, principy, procesní pravidla i koncepci. Římské právo tedy bylo jen jedním (i když nesporně významným) ze zdrojů jeho formování. Nutno zdůraznit, že české právo svoji povahou historickou a legislativní spadá nesporně do právního systému kontinentálního. „Kontinentálním“ se nazývá proto, že vznikl v kontinentální Evropě a odtud se pak rozšířil cestou kolonizace i mimo Evropu. V anglické právní řeči i právní literatuře se tento právní systém označuje jako Civil law. Charakteristické pro systém kontinentální je skutečnost, že jde o systém práva psaného (lex scripta), ve vztahu, k němuž jsou další prameny práva pouze prameny subsidiárními, který ve své čisté podobě vylučuje tzv. soudcovskou tvorbu práva (soudce právo nalézá, nikoliv tvoří).

Kontinentální systém se člení na několik okruhů:

1. Okruh práva francouzského: Jde o prototyp kontinentálního právního systémů a jeho vliv mimo hranice země byl ze všech okruhů nejrozsáhlejší. Základním pramenem francouzského práva je občanský zákoník (Code civil) z roku 1804, mohutné legislativní dílo vypracované pod zřetelným vlivem filozofie J. J. Rousseaua. Za pozornost stojí z tohoto díla především čl. 4 a čl. 5. První z nich zavazuje soudce, aby rozhodl (výslovně zakazuje denegatio iustitiae), předpokládá tedy úplnost práva a zároveň čl. 5 stanoví, že „soudcům je zakázáno rozhodovat o věcech, které, které jim byly k rozhodnutí předloženy, výrokem obecným a normativním“ (výslovně vylučuje precedenční působení soudního rozhodnutí).

2. Další je okruh práva rakouského: Opírá se o obecný občanský zákoník z r. 1811 (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch – ABGB). Vliv tohoto směru výrazněji nepřekročil hranice bývalého mocnářství.

3. Téměř o sto let později vznikl německý občanský zákoník z r. 1896, který vstoupil v platnost 1. 1. 1900 (Burgerliches Gesetzbuch – BGB), který vytvořil další okruh práva kontinentálního a měl jistý vliv i za hranicemi Německa (hl Čína a Japonsko). Na rozdíl od okruhů výše uvedených postrádá filozofický základ a nejde ani o příliš legislativně zdařilé dílo.
4. Další okruh představuje občanské právo švýcarské: hlavním pramenem je občanský zákoník (Zivilgesetzbuch – ZGB). Právo občanské a obchodní zde splývá a často dokonce převažuje prvek obchodní. Vliv tento směr měl například v Turecku.

5. Právo skandinávských zemí: Nesnaží se vše striktně vystihnout při tvorbě práva a dává tak prostor pro aplikaci práva a pro soudcovskou tvorbu práva, která ač s odlišnostmi od práva anglického bývá uznávána za důležitý pramen práva. Lze tedy konstatovat, že ač se jedná o kontinentální systém práva, tak se od něj zároveň velmi liší.

Angloamerický (anglosaský) model

Vznik lze datovat do období 12. – 13. století a místo vzniku můžeme najít v Anglii. Postupně se rozšířil do Skotska, Irska, Spojených států a dalších zemí. Dnes se tento systém uplatňuje hlavně v anglicky mluvících zemích (Commonwealth)

Tento právní systém bývá charakterizován tím, že je to systém soudcovského práva. Přesnější však je charakterizovat jej tím, že v něm má soudce zvláštní postavení spočívající v tom, že na rozdíl od panujícího pojetí kontinentálního nejen právo nalézá, ale i právo tvoří. Tomuto postavení soudce odpovídá i právní myšlení v angloamerickém právním systému. I v tomto systému však kromě práva soudcovského existují i jiné prameny práva, zejména právo zákonné (psané), které stále nabývá na významu. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera749
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse