Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Založení fiktivní restaurace - podnikatelský záměr

Založení fiktivní restaurace - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se zabývá založením fiktivního podniku - restaurace. Nejdříve popisuje podnikatelský nápad a důvod, proč vlastně začít s podnikatelskými aktivitami. Dále uvádí výčet administrativních náležitostí potřebných k zahájení oficiální podnikatelské činnosti, tak jak jsou upraveny v Živnostenském zákoně. Nechybí ani charakteristika restaurace z hlediska umístění, předmětu podnikání. Práce obsahuje analýzu trhu nutnou k posouzení těchto charakteristik. Závěr je věnován technickým informacím týkajících se potřebného počtu pracovníků, potřebné kapacity ploch. Je uveden také náčrt provozovny, výpočty velikosti úvěru, podnikatelské efektivity a návratnosti investic.

Obsah

Úvod
1.
Rozhodnutí o podnikatelské činnosti
2.
Podmínky nutné k podnikání
2.1
Živnost
2.2
Koncesní listina
3.
Charakteristika restaurace
3.1
Marketingový průzkum trhu
3.2
Umístění provozovny
3.2.1
Vybavení provozovny
3.3
Předmět činnosti
4.
Technické propočty
4.1
Počet pracovníků a jejich odpovídající kvalifikace
4.2
potřebná velikost plochy
5.
Ekonomické propočty
5.1
Výpočet úvěru, rozbor nákladů a zisku
5.2
Návratnost investic
Závěr

Úryvek

"a) Zákazníci: Je nutné, aby pan Loudáček pochopil chování zákazníků, jejich motivaci, preference, potřeby a přání. Je třeba zejména zjistit, co od restaurace očekávají, co požadují a čeho si cení nejvíce. Potencionálními zákazníky se dají očekávat zejména místní občané, lidé z nedalekého okolí, pracovníci ze zmíněných ubytoven, ale také například projíždějící občané, kteří se doslechli o našem podniku. U prvních tří skupin potencionálních klientů bude hrát hlavní roli při rozhodování, zda navštívit či nenavštívit podnik, zejména kvalita podávaných jídel a nápojů, schopnosti personálu a celkové kvalita restaurace. U „přespolních zákazníků“ bude asi hlavním kritériem při rozhodování reklama a prestiž podniku. Tu je možné zajistit kupříkladu pořádáním tradičních dnů zahraniční kuchyně avizovaných v oblastních médiích a kvalitní, pestrou a přehlednou reklamou v určitém okolí podniku. Na tomto místě by bylo dobré také vysvětlit název restaurace, který také napomáhá k vytváření image podniku. Restaurace U papouška dostala název podle Ary bělohlavého Toníka, kterého delší dobu chová pan Loudáček. Toník je totiž po širokém okolí proslulý svými pestrými, hlasitými a peprnými projevy a pan Loudáček si myslel, že by mohl zvýšit atraktivitu restaurace.

b) Dodavatelé: V tomto případě je nutné důkladně prozkoumat všechna pro a proti potencionálních partnerů. Nesmí se brát pouze v potaz cena služeb. Je nutné zjistit, v jaké šířce a hloubce sortimentu jsou jednotliví dodavatelé schopni dodat zboží, jaké platební a dodací podmínky nabízejí a také jaké je jejich renomé u okolních odběratelů.

c) Konkurence: Toto je zřejmě skupina subjektů, kterou je potřeba podrobit nejdůkladnější analýze. Konkurenčních podniků, tj. restaurací je v lokalitě sedm, jejich kvalita však není na vysoké úrovni. Je třeba analyzovat jejich strategie, ceny, silné a slabé stránky a také cíle a možnosti. Je pozitivní, že žádný z konkurenčních podniků se nezaměřuje na přílišně specializovaný jídelní lístek, jelikož toto je hlavní snaha Restaurace U papouška.

Do makroprostředí můžeme zařadit politicko-právní předpisy (zákony apd.), ekonomické činitele, které ovlivňují kupní sílu zákazníků, dále pak demografické podmínky (věk, hustota, vzdělání obyvatelstva) a v neposlední řadě také přírodní skutečnosti, jako jsou geografické poměry, klimatické podmínky nebo ochrana životního prostředí. "

Poznámka

Čistý dosahuje cca 7 stran. Obsahuje tabulky a schéma.
Jedná se spíše o zakladatelský projekt než o podnikatelský záměr.
Část práce je ve formátu MS Excel (*.xls).
Práce z předmětu Zakládání podniku a investování - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra managementu a podnikání.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse