Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zaměstnanci

Zaměstnanci


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na zaměstnance. Podrobně popisuje jednotlivé oblasti, jimiž se podniky zabývají - od členění a plánování počtu pracovníků, přes získávání až po odměňování a péči o pracovníky. Součástí práce je také přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti personalistiky a trhu práce.

Obsah

1.
Členění pracovníků
2.
Plánování počtu pracovníků
3.
Získávání pracovníků
4.
Odměňování pracovníků
5.
Péče o zaměstnance
6.
Evidence pracovníků

Úryvek

"ZÁKL. POJMY:
práce – uvědomělá lidská činnost uspokojující naše potřeby
pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka pracovat
kvalifikace – předpoklady pro výkon profese (např. stupeň dosaženého vzdělání, praxe, znalosti, dovednosti, zkušenosti)
produktivita práce = účinnost vynaložené práce, Cíl: zvyšování PP
Měří se: produktivita práce pracnost
personalistika – veškeré činnosti zaměřené na pracovní sílu
personální činnosti – odměňování, plánování pracovníků, přijímání pracovníků, rozvázání pracovního poměru (zánik), přemisťování pracovníků, péče o pracovníky, vzdělávání pracovníků, evidence pracovníků
trh práce

nezaměstnanost – rys tržní ekonomiky, v ČR míra nezaměstnanosti kolem 10 %
míra nezaměstnanosti (v %)
a) frikční (neevidovaní na úřadu práce – např. při přestěhovaní doba než najdeme novou práci)
b) strukturální – regionální a profesní
c) cyklická (v době ekonomického růstu nezaměstnanost klesá, v době úpadku (krize) N stoupá)
mzda – cena práce tvořená na trhu práce; ocenění pracovníka
a) nominální (skutečná mzda k výplatě)
b) reálná (vyjadřuje, co si za nominální mzdu koupíme)
Členění pracovníků
a) dělníci - fyzická práce, práce prostřednictvím strojů (zedník, instalatér, truhlář, výrobní dělníci (svářeč), horník)
b) duševní pracovníci – (právník, soudce, učitel, lékař, generální ředitel)
c) provozní a obsluhující pracovníci - pracující ve službách, fyzická i duševní práce (prodavač, kadeřník, řidič, skladníci)
 dle věku
 dle pohlaví
 dle dosaženého vzdělání
Jednotná klasifikace zaměstnání – 10 tříd
Tendence vývoje:
 roste počet pracovníků s vyšší kvalifikací
 klesá počet pracovníků v zemědělství a výrobních dělníků (pracovníci v průmyslu)
 zvyšuje se počet duševních, provozních a obsluhujících pracovníků
 zvyšuje se počet nezaměstnaných pracovníků
Plánování počtu pracovníků
Každý podnik si plánuje množství svých pracovníků v závislosti s požadovanou kvalifikací.
a) odhadem – podle momentální situace, př.: čtyři pokladny, 2 pokladní – potřeba čtyř pokladních, potřebují získat další 2 pokladní
b) podle norem obsluhy – př.: pro obsluhu plnící linky jsou potřeba 3 dělníci a 1 údržbář
c) podle norem početních stavů – př.: ve skladu je potřeba 1 hlavní skladník a 3 pomocní skladníci,
d) podle výkonových norem
VN času – potřebný čas na 1 výkon; př. 5 min/1 výrobek, 0,5 hod./1 váza
VN množství – počet výrobků za 1 hodinu; př. 10 výrobků/1 hod.
Plánovaný počet pracovníků (dělníků) celkový potřebný čas na výrobu v hod.
Plánovaný počet pracovníků celkový potřebný čas na výrobu v hod.
Získávání pracovníků (dle zákoníku práce)
Zdroje volných pracovních sil:
a) vnitřní – převedení pracovníka na jiné místo, vlastní výchova učňů (vlastní vzdělání budoucích pracovníků), ženy na mateřské dovolené
b) vnější (náborem) – student SŠ, VŠ; absolvent SŠ, VŠ; ženy na mateřské dovolené, nezaměstnaní, důchodci, zahraniční pracovníci"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275562ba1b1.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Zamestnanci.doc (252 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse