Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zaměstnanci

Zaměstnanci


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na zaměstnance. Podrobně popisuje jednotlivé oblasti, jimiž se podniky zabývají - od členění a plánování počtu pracovníků, přes získávání až po odměňování a péči o pracovníky. Součástí práce je také přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti personalistiky a trhu práce.

Obsah

1.
Členění pracovníků
2.
Plánování počtu pracovníků
3.
Získávání pracovníků
4.
Odměňování pracovníků
5.
Péče o zaměstnance
6.
Evidence pracovníků

Úryvek

"ZÁKL. POJMY:
práce – uvědomělá lidská činnost uspokojující naše potřeby
pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka pracovat
kvalifikace – předpoklady pro výkon profese (např. stupeň dosaženého vzdělání, praxe, znalosti, dovednosti, zkušenosti)
produktivita práce = účinnost vynaložené práce, Cíl: zvyšování PP
Měří se: produktivita práce pracnost
personalistika – veškeré činnosti zaměřené na pracovní sílu
personální činnosti – odměňování, plánování pracovníků, přijímání pracovníků, rozvázání pracovního poměru (zánik), přemisťování pracovníků, péče o pracovníky, vzdělávání pracovníků, evidence pracovníků
trh práce

nezaměstnanost – rys tržní ekonomiky, v ČR míra nezaměstnanosti kolem 10 %
míra nezaměstnanosti (v %)
a) frikční (neevidovaní na úřadu práce – např. při přestěhovaní doba než najdeme novou práci)
b) strukturální – regionální a profesní
c) cyklická (v době ekonomického růstu nezaměstnanost klesá, v době úpadku (krize) N stoupá)
mzda – cena práce tvořená na trhu práce; ocenění pracovníka
a) nominální (skutečná mzda k výplatě)
b) reálná (vyjadřuje, co si za nominální mzdu koupíme)
Členění pracovníků
a) dělníci - fyzická práce, práce prostřednictvím strojů (zedník, instalatér, truhlář, výrobní dělníci (svářeč), horník)
b) duševní pracovníci – (právník, soudce, učitel, lékař, generální ředitel)
c) provozní a obsluhující pracovníci - pracující ve službách, fyzická i duševní práce (prodavač, kadeřník, řidič, skladníci)
 dle věku
 dle pohlaví
 dle dosaženého vzdělání
Jednotná klasifikace zaměstnání – 10 tříd
Tendence vývoje:
 roste počet pracovníků s vyšší kvalifikací
 klesá počet pracovníků v zemědělství a výrobních dělníků (pracovníci v průmyslu)
 zvyšuje se počet duševních, provozních a obsluhujících pracovníků
 zvyšuje se počet nezaměstnaných pracovníků
Plánování počtu pracovníků
Každý podnik si plánuje množství svých pracovníků v závislosti s požadovanou kvalifikací.
a) odhadem – podle momentální situace, př.: čtyři pokladny, 2 pokladní – potřeba čtyř pokladních, potřebují získat další 2 pokladní
b) podle norem obsluhy – př.: pro obsluhu plnící linky jsou potřeba 3 dělníci a 1 údržbář
c) podle norem početních stavů – př.: ve skladu je potřeba 1 hlavní skladník a 3 pomocní skladníci,
d) podle výkonových norem
VN času – potřebný čas na 1 výkon; př. 5 min/1 výrobek, 0,5 hod./1 váza
VN množství – počet výrobků za 1 hodinu; př. 10 výrobků/1 hod.
Plánovaný počet pracovníků (dělníků) celkový potřebný čas na výrobu v hod.
Plánovaný počet pracovníků celkový potřebný čas na výrobu v hod.
Získávání pracovníků (dle zákoníku práce)
Zdroje volných pracovních sil:
a) vnitřní – převedení pracovníka na jiné místo, vlastní výchova učňů (vlastní vzdělání budoucích pracovníků), ženy na mateřské dovolené
b) vnější (náborem) – student SŠ, VŠ; absolvent SŠ, VŠ; ženy na mateřské dovolené, nezaměstnaní, důchodci, zahraniční pracovníci"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275562ba1b1.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Zamestnanci.doc (252 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 213x
2. Osobní finance 168x
3. Život podniku 110x
4. Bankovnictví 96x
5. Zásobování (logistika) 95x
6. Financování podniku 83x
7. Pojišťovnictví 83x
8. Kapitálový trh 81x
9. Náklady, výnosy, HV 81x
10. Zaměstnanci 79x