Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zánik obligace - římské právo

Zánik obligace - římské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v podobě souvislého textu popisuje, jakými způsoby lze podle římského práva zrušit obligaci.

Obsah

1.
Splnění obligace (solutio)
2.
Odečtení (compensatio)
3.
Novace (novatio)
4.
Splynutí (confusio)
5.
Prominutí dluhu

Úryvek

“ Odečtení (compensatio)

Kompenzace může nastat jedině v případě, že věřitel je současně dlužníkem svého dlužníka a dlužník věřitelem svého věřitele. Za tohoto stavu se strany dohodnou a vzájemně odečtou konkurující sumy, přičemž zůstane plnit pouze přebytek.
Tuto dohodu označujeme za kompenzaci dobrovolnou (compensatio voluntaria). V případě jakýchkoli neshod a následné žaloby dochází k odečtení z moci úřední, proběhne tzv. kompenzace nucená (compensatio necessaria).
Vývoj institutu kompenzace byl shrnut a ucelen v justiniánském právu, kde platí tyto základní principy:
• kompenzovat je možné pouze pohledávky vzájemné, výjimečně se připouští, aby rukojmí kompenzoval pohledávkou hlavního dlužníka proti věřiteli
• pohledávky musí být žalovatelné, lze-li nárok odrazit námitkou, pak kompenzace možná není
• pohledávky musí být dospělé (splatné) a likvidní, tzn. Na soudě snadno zjistitelné a prokazatelné
• obě pohledávky musí mít předmět plnění stejného druhu, není však nutné, aby vyplývaly z téhož právního důvodu
• proti některým pohledávkám je kompenzace vyloučena, to proti pohledávkám z krádeže, ze smlouvy o úschově, z nároků státní pokladny na veřejné dávky, aj.

Novace (novatio)

Novací rozumíme přenesení obsahu staré obligace do obligace nové. Tato nová obligace mohla být realizována pouze formou abstraktních kontraktů (zejména stipulace), neboť jen tyto kontrakty dovolovaly vznik nové obligace, aniž by se objevila nová kauza. V době klasické bylo takovéto počínání podmíněno tím, že se nově vzniklá obligace něčím odlišovala od obligace staré – aby obsahovala něco nového (aliguid novi). K tomu například stačilo, že namísto staré obligace ze smlouvy neformální nastupovala nová obligace slovní či písemná. Mohlo také dojít ke změně takové, že v nové obligaci figurovala nová osoba jako věřitel, anebo jako dlužník. Došlo-li k této záměně, je celá záležitost označena novace mezi subjekty novými (inter novas personas), zůstalo-li vše při starém, hovoříme o nové smlouvě mezi subjekty starými (inter easdem personas). V justiniánském právu se klade větší důraz na vůli stran, nová obligace tedy rušila tu starou jenom v případě, že strany takový záměr sledovaly, že měly úmysl provést novaci (animum novandi). Současně je nutné také tento úmysl navenek projevit. Neprojevil-li se, nová obligace platila po boku staré.

Splynutí (confusio)

Tento poněkud zvláštní způsob zániku obligace spočívá ve splynutí osoby dlužníka s osobou věřitele – věřitel se stal svým dlužníkem a dlužník svým věřitelem. Splynutí bývá například obvyklé v dědickém právu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11149
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse