Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zápasy s Bohem

Zápasy s Bohem

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomouc

Charakteristika: Práce z předmětu Teologie poukazuje na možnost chápat zápas s Bohem jako jeden z osobních důkazů Boží existence. Základem pro tuto úvahu je kniha Jonáš, za jejíž hlavní téma autor považuje zápas Jonáše s Bohem. Dále autor rozebírá význam koincidence z hlediska víry a společně se zápasem s Bohem je vidí jako možné východisko pro navázání dialogu mezi věřícími a nevěřícími.

Obsah

1.
Specifičnost knihy Jonáš
2.
Běžný úryvek z Jonáše
3.
Zápas Jonáše s Bohem
4.
Zápas s Bohem jako důkaz Boží existence
5.
Koincidence
6.
Základy pevné víry

Úryvek

"Zápasy s Bohem

Kniha Jonášova se už na první pohled liší od ostatních Dvanácti proroků, mezi něž patří. Zatímco jejich obsahem jsou z velké části prorocké výroky a kázání, podává tato kniha svou zvěst formou souvislého vypravování. Nejde ovšem o popis historické události. Je to spíše epos se záměrem tlumočit zvěst Božího slova dramatickým příběhem.
Kniha zpracovává velmi staré prorocké motivy. Hlavní postavou je prorok z 8. stol. př. Kr. Dnešní podoba textu však pochází až z 5. stol. př. Kr., z doby, kdy Ninive žilo už jen ve vzpomínkách lidu; bylo zničeno roku 612 př. Kr. Autor není znám. Spis ukazuje na poslání Božího lidu uprostřed světa.

Když si vybavím onen příběh Jonáše, neubráním se pocitu, že liturgická komise, která vybírá úryvky z Bible pro čtení na bohoslužbách v rámci liturgického roku, vybírá jen to, co jsem již slýchával X krát, ale určitá poselství té či oné biblické knihy se neobjeví ve čteních vůbec. Na mysli mám momentálně výše zmíněnou starozákonní knihu Jonáš. V obecném povědomí zůstalo z jejího poselství jen to, že velryby občas schlamstnou člověka, aby jej kdesi zase vyplivly. Věřícím to může připadat jako nedůstojné zploštění celého poselství, ale v liturgickém povědomí na tom tak skutečně někdy jsme. Všimněme si, že o nedělních čtení zůstal z Jonáše jen ten úryvek, jak Jonáš prochází městem Ninive a vyzývá k obrácení. Když to uslyší král, roztrhne si roucho, posype si hlavu popelem a celé město se obrátí a je zachráněno. Tento úryvek není ovšem stěžejním poselstvím, je v celém příběhu asi tak důležitý jako jeho přírodovědná a geografická poselství. Myslím to vážně.

Kniha Jonáš není jen o obrácení města Ninive, stejně jako není o velrybím polknutí. Především mám pocit, že tato kniha je o zápasu Jonáše s Bohem. Jonáš byl poslán do města Ninive hlásat obrácení, ale jeho celá osobnost se proti tomu poslání postavila. Udělal vše proto, aby Boží plány překazil: Utíká opačným směrem a vydá se lodí směrem do Taršíše (tzn. směrem do Španělska - druhý konec tehdy známého světa), aby utekl co nejdál. (Srovnejme si to někdy s námi. V Boha věříme – tak jako Jonáš - ovšem podvolujeme se vždy Boží vůli a vedení?) Když však přijde bouře, tak se chce raději nechat zabít - hodit přes palubu, jen aby nemusel vykonat to, co po něm Bůh chce. (Tady si myslel, že na Boha „vyzraje“. Volil totální únik z reality a definitivně odmítl na sebe převzít odpovědnost za jeho vlastní život, kterou mu Bůh ukládal. Ovšem i zde byl Bůh prozíravější). Bohu se z nějakého důvodu v Jonášovi zalíbilo. Pomocí velryby jej trochu přivede k rozumu a téměř doslova jej dokope do Ninive. Tam tedy Jonáš s nevolí hlásá výzvu k obrácení, na kterou město reaguje vstřícně. Z toho má liturgická komise neskrývanou radost a neprodleně zařadí tuto pasáž do nedělních čtení. Nicméně Jonáš z toho nemá radost ani trochu. Usadí se za městem do stínu jakési byliny (podle různých překladů břečťan, blahovičník - eukalyptus, či skočec) a nahněvaně pozoruje, co se bude za čtyřicet dní dít. Nicméně nyní přichází klíčová a vrcholná pasáž, kterou bych si, na rozdíl od liturgické komise, dovolil uvést celou a nezkrácenou:
Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít.
Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil."
Bůh se však Jonáše otázal: "Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?"
Odpověděl: "Je to dobře. Planu hněvem až k smrti."
Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?""

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25566
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse