Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zápisky z 3. ročníku dějepisu pro střední školy

Zápisky z 3. ročníku dějepisu pro střední školy

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Digitalizované zápisky z hodin dějepisu pro gymnázia systematicky zaznamenávají převážně evropské dějiny od prehistorie po vládu Kateřiny II. v Rusku. Sledují vývoj člověka, starověkých civilizací a antického Řecka a Říma a následně se věnují politickým a sociálním změnám ve středověké Evropě a českých zemích. Pokračují tématem zámořských objevů, rozvojem absolutistických států a nakonec se zaměřují na anglický parlamentarismus a ruský osvícenský absolutismus. Vhodné jako maturitní otázky.

Obsah

1.
Prehistorie, cesta k člověku
1.1.
Vývoj člověka, vývojové druhy
1.2.
Dělení pravěku
1.3.
Paleolit
1.4.
Mezolit
1.5.
Neolit
1.6.
Eneolit
1.7.
Chalkolit
1.8.
Doba bronzová
1.9.
Doba železná
1.10.
Archeologie, antropologie
2.
Dědictví mimoevropských starověkých civilizací
2.1.
Podmínky vzniku
2.2.
Mezopotámie
2.3.
Starobabylonská říše
2.4.
Asýrie
2.5.
Novobabylonská říše
2.6.
Starověký Egypt
2.6.1.
Stará říše
2.6.2.
Střední říše
2.6.3.
Nová říše
2.7.
Chetitská říše
2.8.
Persie
2.9.
Starověká Indie
2.10.
Starověká Čína
3.
Antický svět
3.1.
Kréta
3.2.
Pevninské Řecko
3.2.1.
Mykénské období
3.2.2.
Archaické období
3.2.3.
Sparta
3.2.4.
Athény
3.2.5.
Řecko-perské války
3.2.6.
Peloponéská válka
3.3.
Příčiny vzestupu Makedonie
3.4.
Kolonizace Apeninského poloostrova
3.5.
Konflikty, které dovedly Řím k demagogii
3.6.
Krize římské republiky
3.7.
Příčiny krize a zániku římského impéria
3.8.
Kulturní odkaz antiky
4.
Utváření raně středověké Evropy
4.1.
Stěhování národů
4.2.
Feudalismus
4.3.
Úloha církve
4.4.
Francká říše
4.5.
Francie
4.6.
Svatá říše římská
4.7.
Itálie
4.8.
Polsko
4.9.
Uhry
4.10.
Byzantská říše
4.11.
Jižní a východní Evropa
4.12.
Arabská říše
4.13.
Vikingové
4.14.
Románská kultura
5.
Státní útvary na našem území a jejich charakteristiky (7. až 12 století)
5.1.
Sámova říše
5.2.
Velkomoravská říše
5.3.
Počátky českého státu
5.4.
Přemyslovský stát
6.
Středověká Evropa v období svého rozkolu, islámské nebezpečí
6.1.
Hospodářské, politické, sociální a kulturní změny
6.1.1.
Trojpolní systém, stavy, měšťansto
6.1.2.
Gotika
6.2.
Západní a východní křesťanství
6.3.
Boj o investituru
6.4.
Svatá říše římská
6.5.
Stoletá válka
6.6.
Islámské nebezpeční – Osmanská říše
6.7.
Křížové výpravy
7.
Český stát v období vrcholného středověku za posledních Přemyslovců a Lucemburků
7.1.
Přemysl Otakar I.
7.2.
Václav I.
7.3.
Přemysl Otakar II.
7.4.
Václav II.
7.5.
Václav III.
7.6.
Boje o trůn
7.7.
Jan Lucemburský
7.8.
Karel IV.
7.9.
Václav IV.
8.
Stagnace a krize středověké společnosti, husitství, reformace
8.1.
Husitství
8.1.1.
Příčiny krize, způsob nápravy
8.1.2.
Husitská revoluce
8.1.3.
Jindřich z Poděbrad
8.2.
Reformace
8.2.1.
Německo
8.2.2.
Švýcarsko
9.
Český stavovský stát (1471–1620)
9.1.
Jagellonci
9.2.
Ferdinand I.
9.3.
Rudolf II.
9.4.
Nástupnická otázka, stavovské povstání
10.
Zámořské objevy a kolonizace mimoevropského světa
10.1.
Příčiny
10.2.
Technické a vědecké předpoklady
10.3.
Objevné plavby a koloniální panství Portugalců
10.4.
Objevení Ameriky
10.5.
Dobytí Ameriky
10.6.
Důsledky zámořských objevů
11.
Vznik středoevropského soustátí pod vládou rakouských Habsburků, třicetiletá válka
11.1.
Ferdinand I.
11.2.
Rudolf II.
11.3.
Nástupnická otázka, stavovské povstání
11.4.
Třicetiletá válka
12.
Osvícená Evropa: absolutismus, parlamentarismus a osvícený absolutismus
12.1.
Anglie
12.1.1.
Alžběta I.
12.1.2.
Stuartovci
12.1.3.
Občanská válka
12.1.4.
Konstituční monarchie
12.2.
Francie
12.2.1.
Karel IV.
12.2.2.
Bartolomějská noc
12.2.3.
Ludvík XIII.
12.2.4.
Ludvík XIV.
12.3.
Polsko
12.4.
Rusko
12.4.1.
První car
12.4.2.
Romanovci
12.4.3.
Petr Veliký
12.4.4.
Kateřina II.

Úryvek

"1. Prehistorie, cesta k člověku
Faktory na vznik člověka vývoj společnosti
• Vznik a vývoj člověka na rozhraní třetihor a čtvrtohor
• Postupné vzpřimování postavy a chůze po zadních končetinách, změna přírodních podmínek, péče o potomky, vznik řeči a rozvoj lidského myšlení
• hominidé, mezi něž patří australopitékové, jejichž ostatky byly nalezeny v Africe
• Hominizace = polidštění
• Z Afriky pocházejí nejstarší pozůstatky rodu Homo
• Homo habilis se poprvé objevili asi před 2 miliony let a žili v Africe společně s australopitéky
Vývojové druhy
• Homo habilis
• Homo erectus
• Homo sapiens, neandrtále
• Homo sapiens sapiens
Pravěká naleziště
• Dolní Věstonice, Mikulov, Pavlov, Cro – Magnon, jižní Afrika
• Plhov, Nahořany, Dolní Dolce
Dělení pravěku
• Paleolit
• Mezolit
• Neolit
• Eneolit
o Chalkolit
• Doba bronzová
• Doba železná
• Doba římská
Paleolit (starší doba kamenná)
• Pleistocén
o Střídání dob ledových a meziledových
o Lov a sběr
o Homo habilis
• Nejstarší paleolit
o Do doby před 600 000 lety
o Nálezy v Africe a na Jávě
o Homo erectus
o Vznik jednoduchých nástrojů – štípání
• Starý paleolit
o 600 000 – 250 000 let př. n. l.
o Nálezy v Africe, Asii i Evropě
o homo erectus – zvětšení objemu mozku
o dokonalejší nástroje
o používání ohně, ale neumí jej rozdělat
o jeskyně nebo jednoduché příbytky
o život ve větších tlupách
• střední paleolit
o 250 00 – 40/50 000 let př. n. l.
o Homo sapiens, neandrtálec
o Naleziště Afrika, Evropa a Asii
o Zdokonalená výroba nástrojů a užívání barev
o Pohřbívání mrtvých
o Umí rozdělat oheň
• Mladý paleolit
o 40 000 – 10 000 př. n. l.
o Homo sapiens sapiens
o Rozvinutá řeč
o Život ve velkých tlupách a společný lov velkých zvířat – účinné zbraně
o Úcta k mrtvým
o Umělecké cítění – ryty v kostech a kamenech, sosšky, malby zvěře – jeskyně v Lasceaux
o Náboženské představy – šaman
o Věstonická venuše – kult plodnosti – Dolní Věstonice"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23898
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse