Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zápisky z biologie: pohlavní a nervová soustava, genetika, vývoj života

Zápisky z biologie: pohlavní a nervová soustava, genetika, vývoj života

Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje zápisky z jednoho pololetí středoškolské biologie. Formou hesel objasňuje problematiku pohlavní, hormonální a nervové soustavy, odkud přechází do oblasti molekulární a buněčné genetiky i genetiky člověka a populací. Nakonec sleduje vznik vesmíru, života a člověka.

Obsah

1.
Pohlavní soustava a individuální vývoj člověka
1.1.
Fylogeneze
1.1.1.
Nepohlavní rozmnožování
1.1.2.
Pohlavní rozmnožování
1.2.
Pohlavní soustava muže
1.2.1.
Varle
1.2.2.
Vývodné cesty pohlaví
1.2.3.
Penis
1.2.4.
Spermatogeneze
1.3.
Pohlavní soustava ženy
1.3.1.
Vaječník
1.3.2.
Přídatné pohlavní orgány
1.4.
Lidská sexualita, antikoncepce
1.5.
Oplození
1.6.
Ontogeneze
1.6.1.
Prenatální
1.6.2.
Natální
1.6.3.
Novorozenec
1.7.
Změny v těhotenství
2.
Hormonální regulace
2.1.
Endohormony a ektohormony
2.2.
Bezobratlí
2.3.
Obratlovci
2.4.
Člověk
2.5.
Metabolismus organických látek
2.5.1.
Somatotropin
2.5.2.
Thyroxin
2.5.3.
Inzulin
2.5.4.
Glukagon, glukokortikoidy
2.6.
Metabolismus anorganických látek
2.6.1.
Mineralkortikoidy
2.6.2.
ADH
2.6.3.
Paratohormon
2.6.4.
Thyreokalcitonin
2.7.
Hormony sympatoadrenální soustavy
2.7.1.
Sympatikus
2.7.2.
Dřeň nadledvin
2.8.
Hormony hypothalamo-hypofyzární soustavy
2.8.1.
Hypotalamus
2.8.2.
ADH, oxytocin, spouštěcí a tlumicí hormony
2.8.3.
Hypofýza
2.8.4.
Samototropin, ACTH, TSH
2.8.5.
Gonadotropní hormony
2.8.6.
Endorfiny, katafiny, prolaktin
2.8.7.
Střední lalok, zadní lalok
2.9.
Pohlavní hormony
2.9.1.
Ženské
2.9.1.1.
Estrogen a estradiol
2.9.1.2.
Gestageny
2.9.2.
Mužské
2.9.2.1.
Testosteron
2.9.2.2.
Epifýza, brzlík
3.
Nervová regulace
3.1.
Reflexní oblouk
3.2.
Reflex
3.3.
Fylogeneze
3.3.1.
Rozptýlená, kruhová, gangliová
3.3.2.
Trubicovitá
3.4.
Smysly
3.4.1.
Chemoreceptory
3.4.2.
Mechanoreceptory
3.5.
Člověk: funkce reflexního oblouku
3.6.
Reflex
3.6.1.
Činnost reflexního oblouku
3.6.2.
Jednoduché, složité, podmíněné reflexy
3.7.
Přehled nervové soustavy
3.7.1.
Centrální nervová soustava
3.7.1.1.
Mozek
3.7.1.2.
Prodloužená mícha
3.7.1.3.
Zadní mozek
3.7.1.4.
Střední mozek
3.7.1.5.
Mozkový kmen
3.7.1.6.
Mezimozek
3.7.1.7.
Přední mozek
3.7.1.8.
V hloubce
3.7.1.9.
Obaly centrální nervové soustavy
3.7.1.10.
Dutiny centrální nervové soustavy
3.7.2.
Obvodová nervová soustava
3.7.3.
Nervy
3.7.4.
Vegetativní nervová soustava
3.7.5.
Funkce nervové soustavy
3.7.6.
Vyšší nervová činnost
3.7.7.
Choroby nervové soustavy
3.8.
Smyslové orgány
3.8.1.
Mechanoreceptory
3.8.1.1.
Hmatové receptory
3.8.1.2.
Rovnovážný orgán
3.8.1.3.
Sluchový orgán
3.8.2.
Fotoreceptory – zrakový orgán
3.8.3.
Chemoreceptory
3.8.4.
Termoreceptory a nociceptory
4.
Molekulární genetika a genetika buňky
4.1.
Molekulární genetika
4.1.1.
Uložení, přenos, realizace genu
4.1.2.
Geny
4.2.
Buněčná genetika
4.3.
Genom
4.4.
Gen
4.5.
Genom při mitóze, meióze
4.6.
Determinace pohlaví
5.
Genetika mnohobuněčných, populací a proměnlivost
5.1.
Monogenní znaky
5.2.
Polygenní znaky
5.3.
Proměnlivost
5.3.1.
Genotypů
5.3.2.
Fenotypů
5.4.
Genetika populací
5.4.1.
Základní pojmy
5.4.2.
Autogamie
5.4.3.
Panmixie
6.
Genetika člověka
6.1.
Genetické zkoumání člověka
6.2.
Eufenika, eugenika
6.3.
Příbuzenské sňatky
6.4.
Krevní skupiny obecně
6.5.
Fetální erytroblastóza
7.
Vznik a vývoj života
7.1.
Teorie vzniku
7.2.
Vznik vesmíru
7.3.
Vývoj Země
7.3.1.
Předgeologické období
7.3.2.
Geologické období
7.4.
Evoluční abiogeneze
7.4.1.
Chemický vývoj
7.4.2.
Biochemický vývoj
7.4.3.
Biologický vývoj
7.5.
Vývoj života
7.5.1.
Vývojové teorie
7.6.
Vývoj ekosystému
7.7.
Doklady evoluce
7.8.
Původ člověka
7.9.
Typicky lidské znaky
7.10.
Druhohory
7.11.
Antropogeneze
7.12.
Vývojové stupně člověka
7.12.1.
Australopithecus
7.12.2.
Homo habilis
7.12.3.
Homo erectus
7.12.4.
Homo sapiens
7.12.5.
Vznik plemen
7.13.
Přehled základních období dějin Země

Úryvek

"1. Pohlavní soustava a individuální vývoj člověka

- Fylogeneze
- NEPOHLAVNI rozmnožování
o Klony
o Buněčné dělení – prvoci
 Podélné – bičíkovci
 Příčné – obrvení
o Polyembryonie – nepohl rozmn zárodků
 Příležitostně žahavci, často blanokřídlí, často pásovci
 Člověk – jednovaječná dvojčata
o Pučení
 Pupen na povrchu i uvnitř těla
 Jedinci volní nebo v koloniích
 Porifera, žahavci, mnohoštětinatci, pláštěnci
- POHLAVNI rozmnožování
o 2 rodiče – 2 gamety, kombinace genů, proměnlivost druhů
o Jednobuněční
 Primitivní, pohlavní navenek nerozlišená
 Konjugace – obrvenky (výměna malých jader)
 Kopulace – bičíkovci, panožkovci, výtrusovi (celí jedinci na gamety, splynutí, meiosa)
 Rodozměna – dírkovci, mřížovci, výtrusovci (složité cykly)
o Mnohobuněční
 Gamety – spermie, vajíčka (varlata, vaječníky nebo obojetné žlázy)
 Pohlaví – hermafrodité
• Obojetné pohlavní žlázy (hlemýžď nebo oboje pohl org
• Hermafroditismus současný
o Oboje gamety ve stejnou dobu
o Mechanismy bránící samooplození
 Oddělené vývody
 Autosterilita (látky bánící splynutí gamet)
• Hermafroditismus postupný
o Gamety v různou dobu dozrají
 Proterandrie – samčí dříve – časté - hlemýžď, žížala
 Proterogynie – samičí dříve – vzácné – ploštěnci – salpy
• Hermafroditismus přechodný
o Od určité velikosti se samečci mění v samičky
 Časté u ryb a obojživelníků
 Samičí fáze – dokud je v hejnu samec
 Skokani jen samice – polovina se mění v samce
o Řízení pohlavními faktory M,F
 Pohlaví – gonochoristé
• samec a samice od začátku
 Determinace pohlaví
• faktory – M, F - hermafrodité
• chromozomy – X, Y – gonochoristé
 Přídatné pohlavní orgány
• Přídatné žlázy
o Žloutkové – výživa vajec – ploštěnci
o Skořápkové – ochranné – plži, paryby, plazi, ptáci
o Prostata – životaschopnost spermií – savci
• Reservoáry gamet
o Semenné váčky – samčí
 Uchování spermií do páření – hermaf – ploštěnci, kroužkovi, někt korýši
o Semenné schránky – samičí
 Uchovávání spermií pro oplození i po páření
 Včely, mravenci + hermaf – ploštěnci, kroužkovci, plži
o Děloha
 Vývoj jedince – savci
 Hromadění vajíček – ploštěnci"

Poznámka

Součástí práce je tabulka a ilustrace o rozsahu 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse