Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zápočtový příklad z účetnictví

Zápočtový příklad z účetnictví


Kategorie: Účetnictví, Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce popisuje postup vytvoření tabulky a grafu s účetnickým zaměřením.

Obsah

1.
Výsledná tabulka
2.
Vytvoření tabulky
3.
Graf

Úryvek

"Tabulka
Nejdříve jsem si importoval soubor DATA.DBF do Excelu a to jako dbase soubor.
Pak jsem vybral všechny operace na účtu 321 na straně MD a zkopíroval jsem je do nového listu. Totéž jsem udělal pro operace na účtu 321 na straně D .
Poté jsem si vyhledal PZ účtu dodavatelé (321) a tento jsem napsal do prvního volného sloupce. Poté jsem do okénka pod tímto nově zapsaným údajem vložil vzorec =KDYŽ($H4="321";$J3-$G4;KDYŽ($I4="321";$J3+$G4;$J3)).
Tento vzorec jsem pak přetáhl i do dalších buněk v tomto sloupci, ale pouze směrem dolů.
Nad hodnotu vloženou do tohoto sloupce jsem napsal vypočítanou hodnotu pro předešlou transakci (byla jen jedna, takže jsem nepotřeboval vzorec).
Následně jsem si převedl vzorce na hodnoty, aby se mi při vymazávání přebytečných sloupců neměnily výsledné hodnoty.
Poté jsem vymazal přebytečné sloupce a ty zbývající patřičně pojmenoval.
Po zkopírování tabulky do paměti a vložení do Wordu jsem použil funkci automatického formátu tabulky.

Graf
Graf jsem získal tak, že jsem vybral sloupec se zůstatky kliknul na vytvoření grafu. Poté stačilo jen vybrat graf a zadat názvy os a celého grafu. Spojnicový graf se značkami jsem vybral záměrně, neboť jsou lépe vidět rozdíly mezi jednotlivými zůstatky."

Poznámka

Součástí práce je tabulka a graf, rozsah čistého textu činí cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51112b16553cc.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Zapoctovy_priklad_ucetnictvi.doc (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse