Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásady spisovné výslovnosti, zvuková podoba věty - maturitní otázka 26/26

Zásady spisovné výslovnosti, zvuková podoba věty - maturitní otázka 26/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky jsou zásady spisovné výslovnosti a zvuková podoba věty. Věnuje se výslovnostnímu stylu a výslovnosti, uvádí jejich dělení a několik praktických příkladů. Následně informuje o dvou typech slabik, zabývá se specifiky spojení přízvuku s různě slabičnými předložkami a nakonec si všímá zvukové podoby věty, jejímu členění na větné úseky, důrazu a intonaci. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Původ a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 25/26.

Obsah

1.
Výslovnostní styl
2.
Výslovnost
3.
Slabika
4.
Přízvuk
5.
Zvuková podoba věty

Úryvek

"Výslovnostní styl:
a) zvlášť pečlivá výslovnost – umělecký přednes, slavnostní projevy
b) základní výslovnost – rozhlas, televize, přednášky
c) hovorová výslovnost – v soukromých projevech
d) ledabylá nebo nespisovná

Výslovnost:
1) Asimilace znělosti – změna výslovnosti hlásek – znělá, neznělá (sbírat-zbírat; sbor-zbor;)
2) Dvojhlásky – (shoda - schoda-zhoda)
3) Na konci slova – místo znělé je neznělá (sud-sut; dub-dup)
4) Splývaní stejných souhlásek – (měkký-měký)
5) Cizí slova – zdomácnělá slova vyslovujeme, jak se píší – hokej, rentgen. Podle nejnovějších pravidel se umožňuje dvojí psaní dvojí výslovnost

Slabika
- přízvučná (akcentovaná) - vyslovena větší silou
- nepřízvučná

Přízvuk
- v českých slovech je na první slabice slova = přízvuk hlavní - škola
- Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím jménem se přízvuk přesouvá na předložku, tak že se předložka se jménem tvoří přízvukový celek
- Dvojslabičné předložky zanechávají přízvuk na první slabice slova
- V troj - a víceslabičných slovech je přízvuk na liché slabice nepředstavitelný
- V souvislé řeči existují tzv. příklonky slova, která sami přízvuk nemají a tak se přiklánějí k přízvučným slovům"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cf361cecb92a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zasady_spisovne_vyslovnosti.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse