Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásobování a logistika

Zásobování a logistika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Zásobování a logistika. Práce obsahuje například zásobování, skladování, odbyt.

Obsah

1.
Zásobování
2.
Úkoly zásobování
3.
Struktura materiálových zásob
4.
Jak podnik může pořizovat zásoby
5.
Logistika
6.
Fyzický tok materiálu (zboží) od dodavatele k odběrateli
7.
Informační tok
8.
Dodací list
9.
Faktura přijatá
10.
Řízení zásob
11.
Plán zásobování
12.
Způsoby výpočtu spotřeby
13.
Druhy zásob
14.
Optimální zásoba
15.
Zásady racionálního zásobování
16.
Skladování zásob
17.
Právní stránka obchodních vztahů
18.
Kupní smlouva (KS)
19.
Smlouva o dílo

Úryvek

"Zásobování a logistika
Zásobování
 hlavní činnosti podniku, která zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost
 zásobovací činnosti v podniku zajišťuje zásobovací útvar (logistické oddělení) a marketingový útvar

Úkoly zásobování:
Smyslem činnosti je:
» zabezpečení všech druhů materiálu v potřebném množství
» v potřebné kvalitě
» v potřebném čase
» v potřebném místě k zajištění plynulosti výroby, a to s co nejnižšími náklady (např. hledat vhodného dodavatele, uzavírat kupní smlouvy, apod.)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568a8a43917fa.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Zasobovani_a_logistika.doc (132 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse