Zásoby


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma zásoby z účetnictví. Popisuje, jak se dělí zásoby a uvádí i příklady. Dále vysvětluje, kdy a čím se zásoby oceňují, metody účtování způsobem A a B, jak probíhá nákup zásob ze zahraničí, jaké jsou druhy reklamací a nakonec, co může vzniknout při inventarizaci zásob.

Obsah

1.
Zásoby
2.
Oceňování
3.
Účtování způsobem A a B
4.
Nákup zboží ze zahraničí
5.
Pořízení zásob ze zemí mimo EU
6.
Pořízení zásob z členského státu EU
7.
Reklamace při dodávkách
8.
Inventarizace zásob

Úryvek

"Zásoby
1) nakupované – zboží
. – materiál (materiálové zásoby) - základní mat. (tvoří podstatu výr.)
. - pomocný mat. (součást výr. netvoří podstatu)
. - provozovací látky
. - obaly
. - náhradní díly

2) vlastní výroby - nedokončená výroba (produkt neprošel všemi fázemi výr. - neupečená houska)
. - polotovar vlastní výr. (produkt neprošel všemi fázemi výr., ale může být prodáván – zmražená pizza)
. - výrobek (produkt prošel všemi fázemi výr)

3) bezplatně nabyté zásoby (přijetí daru, inventarizační přebytky)

Oceňování - závisí na způsobu jejich pořízení
* při pořízení - pořizovací cena (smluv. cena + vedlejší náklady spoj. s pořízením)
- vlastní náklady ( u zásoby vytvořených vlastní činností)
- reprodukční pořizovací cenou – u bezplatně nabytých zásob(cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551d7c2a00091.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zasoby.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse